Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunpolitiska frågor vid nordiska kommunministermötet

Finansministeriet
15.8.2017 10.56
Pressmeddelande

Statssekreterare Jari Partanen företräder kommun- och reformminister Anu Vehviläinen vid nordiska kommunministermötet i Rønne, Danmark, den 15-16 augusti 2017. Mötet ordnas i syfte att ge nordiska kollegor möjlighet att utväxla tankar om och erfarenheter från aktuella frågor inom kommunpolitiken. Diskussionen leds av Danmarks ekonomi- och inrikesminister Simon Emil Ammitzbøll. Företrädare för de fem nordiska länderna, liksom även för Åland och Grönland, deltar i mötet.

Ministrarna och statssekreterarna diskuterar två huvudteman. Man går igenom alternativa och nya former för invånardeltagande i de olika länderna. Dessutom diskuteras det rättvis och opartisk konkurrens mellan offentliga och privata serviceproducenter. Olika strukturella reformer är aktuella i flera av de nordiska länderna.

Samtliga nordiska länder står enligt statssekreterare Partanen inför samma vittomfattande frågor.
”Utbyte av information och erfarenheter spelar en väsentlig roll inom den nordiska familjen, eftersom vi alla berörs av samma teman: hurdan är den offentliga maktens roll och uppgifter i 2020-talets välfärdsstat och hur ska offentliga tjänster kunna tryggas i hela landet på ett effektivt och transparent sätt. Alla nordiska länder funderar också på hur representativ demokrati understöds och kompletteras med hjälp av direkta deltagarformer och digitalisering”.

Finland ger vid mötet en lägesöversikt över läget med och tidsplanen för vård- och landskapsreformen. Andra aktuella teman inom kommunpolitiken är Framtidens kommun -reformen, främjandet av digitaliseringen och läget med kommunalekonomin.

Mötet är en fortsättning på kommunministermötet i Island i fjol. Finland är värd för nordiska kommunministermötet år 2018.

Ytterligare information:

Suvi Savolainen, överinspektör, tfn 029 553 0122, suvi.savolainen(at)vm.fi

Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit