Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling: Konkurrenskraften förstärks genom sänkning av arbetskraftskostnaderna

Finansministeriet
29.6.2016 13.00
Nyhet

Uppföljningsrapporten om lönebildningen som kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling gett ut redogör för utvecklingen av och utvecklingsutsikterna för inkomsterna, priserna och köpkraften samt konkurrenskraften. Kommissionens uppskattning baserar sig dels på finansministeriets konjunkturprognos som ingick i ekonomiska översikten av den 22 juni.

De nominella inkomsterna steg år 2015 med 1,3 procent, varav avtalsförhöjningarnas andel var 0,6 procentenheter. De nominella lönerna kommer att öka återhållsamt under de närmaste åren. Enligt finansministeriets prognos höjs lönenivåindexet med 1,2 procent år 2016 och med 0,8 procent år 2017. Inflationen kommer att tillta något i år, men ligger fortfarande på en lägre nivå än vanligt. Ökningen av priserna beräknas stiga till 1,3 procent mot slutet av prognosperioden.

Under innevarande år kommer ökningen av löntagarnas köpkraft att vara den snabbaste på sex år. Köpkraften understöds av låg inflation och en sänkning av skattegraden. Trots att skatterna lättas nästa år tack vare konkurrenskraftsavtalet kommer löntagarnas köpkraft att minska något på grund av den tilltagande inflationen. De sysselsättningsstärkande effekterna av konkurrenskraftsavtalet som undertecknades i juni 2016 realiseras med viss eftersläpning. Finansministeriets prognos innehåller för konkurrenskraftsavtalets del vissa tekniska antaganden som preciseras i och med att verkställandet av avtalet framskrider. År 2018 kommer köpkraften att försämras i förhållande till 2017 förutom på grund av inflationen även av att skattegraden skärps till följd av förhöjningen av de försäkrades socialskyddsavgifter.   

De nominella enhetsarbetskostnaderna steg år 2015 något långsammare i Finland än i euroområdet i genomsnitt, och enligt kommissionens prognos kommer utvecklingen att fortsätta åtminstone på kortare sikt. Företagens arbetskraftskostnader kommer tack vare konkurrenskraftsavtalet att minska betydligt från och med 2017, vilket för sin del stödjer samhällsekonomins konkurrenskraft och återhämtningen inom exporten.

Rapporten Ekonomiska utsikter och lönebildning

Ytterligare information

Markus Sovala, överdirektör, tfn 02955 30186, markus.sovala(at)vm.fi
Pasi Koikkalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30045, pasi.koikkalainen(at)vm.fi

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling (Tukuseto) utför ekonomiska utredningar och kalkyleringar till stöd för arbets- och tjänstekollektivavtalsförhandlingarna och beslutsfattandet. De viktigaste arbetsmarknadsorganisationerna är representerade i kommissionen. Finansministeriets ekonomiska avdelning är verksam som kommissionens sekretariat.

Ekonomiska utsikter