FI SV

Tietosuojaa ja tietoturvaa edistetään uusin keinoin – tutustu videokoulutukseen ja nettitestiin

Valtiovarainministeriö 29.6.2017 8.55
Uutinen
Tietosuojaa ja tietoturvaa edistetään uusin keinoin – tutustu videokoulutukseen ja nettitestiin
Kuvassa ote Arjen Tietosuoja -videosta

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) asettama tietoturva, tietosuoja ja varautumisen asiantuntijaryhmä toteuttaa vuosina 2017–2018 kaksi yhteishanketta, joiden tarkoituksena on edistää tietosuojan ja tietoturvallisuuden osaamista ja kehittymistä julkisen hallinnon organisaatioissa. Asiantuntijaryhmä on julkaissut ensimmäisen tietosuojavideon, nettitestin ja tukimateriaalin www.arjentietosuoja.fi-sivustolla.

Yhteishankkeilla tuetaan julkishallinnon organisaatioita tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuuden toteuttamisessa. Organisaatiot voivat myös parantaa riskienhallintaansa sekä tietoturvapoikkeamien ja jatkuvuuden hallintaansa osallistumalla yhteishankkeisiin.

Organisaatioiden pystyttävä osoittamaan riittävä tietosuojakyvykkyys

Loppuvuoden aikana julkaistaan sarja muita tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä, eri kohderyhmille suunnattuja koulutusvideoita. Organisaatio voi ottaa käyttöön netissä julkaistavat videokoulutukset ja nettitestit toivomallaan aikataululla ja tavalla. Tietosuojakoulutusvideoiden ja nettitestien käyttäminen organisaatioissa on maksutonta. Kokonaisuus soveltuu julkisen hallinnon organisaatioiden ohella hyvin myös oppilaitosten, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä kansalaisten osaamisen ja tietoisuuden kasvattamiseen tietosuojan ja tietoturvallisuuden perusteisiin.

Asiantuntijaryhmä järjestää lisäksi tietosuojan osoitusvelvollisuutta edistäviä työpajatilaisuuksia. Työpajoissa käydään läpi keskeisiä prosesseja, toimintamalleja ja vaatimuksia, jotka organisaation tulisi kyetä toteuttamaan omassa toiminnassaan ennen 25.5.2018 uuden tietosuojalainsäädännön tullessa sovellettavaksi. Työpajatilaisuudet on tarkoitettu organisaatiossa ensisijaisesti tietosuojasta vastaaville asiantuntijoille, mutta lisäksi jokaiseen työpajatilaisuuteen määritellään erikseen ne roolit, joissa toimivien henkilöiden osallistumista organisaatioista toivotaan. Työpajatilaisuuksia järjestetään seitsemän vuonna 2017 ja vuoden 2018 työpajojen määrä ilmoitetaan myöhemmin.

Työpajoja on mahdollista seurata verkkolähetyksen kautta. Tilaisuuksien luentoesitykset tallennetaan ja niitä voi katsoa jälkikäteen.

Ilmoittaudu yhteishankkeisiin

Videokoulutukseen ja nettitestiin sekä tietosuojan osoitusvelvollisuutta edistäviin työpajatilaisuuksiin on ilmoittauduttava erikseen. Ilmoita organisaatiosi yhteishankkeiden osallistujaksi.

Ilmoittautuminen on tarkoitettu vain julkisen hallinnon organisaatioille. Vaikka videotallenteet esityksistä ja työpajamateriaalit tulevat myöhemmin avoimesti jakeluun nettiin, niiden käyttäminen edellyttää julkisen hallinnon organisaatioilta ilmoittautumista.

Yhteishankkeiden toteuttamisessa ovat mukana JUHTA-asiantuntijaryhmän lisäksi Suomen Kuntaliitto, oikeusministeriö, tietosuojavaltuutetun toimisto, valtiovarainministeriö, Valtori sekä Viestintävirastossa toimiva Kyberturvallisuuskeskus.

Tietosuojavideo, nettitesti ja tukimateriaalit www.arjentietosuoja.fi-sivustolla

Lisätietoja:

VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, kimmo.rousku(at)vm.fi, puh. 050 5662986
JUHTA-asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Tuula Seppo,tuula.seppo(at)kuntaliitto.fi, puh. 050 428 8255