Hoppa till innehåll
Media

Dataskydd och datasäkerhet främjas genom nya metoder – bekanta dig med videoutbildningar och webbtester

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2017 8.55 | Publicerad på svenska 3.7.2017 kl. 10.45
Nyhet

Sakkunniggruppen för datasäkerhet, dataskydd och beredskap som tillsatts av delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA) ska åren 2017–2018 genomföra två samprojekt. Syftet med projekten är att främja kunnandet och utvecklandet av datasäkerhet i organisationer inom den offentliga förvaltningen. För att främja dataskyddet har sakkunniggruppen publicerat den första videon om dataskydd, ett webbtest och stödmaterial på webbplatsen www.arjentietosuoja.fi.

Genom samprojekten stöder man organisationerna inom den offentliga förvaltningen i att genomföra ansvarsskyldigheten i dataskyddsförordningen. Organisationerna kan även förbättra sin riskhantering samt sin hantering av datasäkerhetsavvikelser och kontinuitetshantering genom att delta i samprojekten.

Organisationer måste kunna visa upp tillräcklig förmåga att tillhandahålla dataskydd

Under slutet av året kommer en serie med andra utbildningsvideor om dataskydd och datasäkerhet som riktar sig till olika målgrupper att publiceras. Dessa videoutbildningar och webbtester som ges ut på nätet kan tas i bruk av organisationen inom önskad tidsplan och på önskat sätt. Organisationerna kan använda utbildningsvideorna och webbtesterna gratis. Vid sidan om organisationerna inom den offentliga förvaltningen lämpar sig helheten även för att öka läroanstalternas, företagens och andra organisationers samt medborgarnas kunnande och medvetenhet om grunderna i dataskydd och datasäkerhet.

Sakkunniggruppen ska dessutom ordna workshoppar som bidrar till ansvarsskyldigheten som gäller dataskydd. Workshopparna behandlar viktiga processer, handlingsmodeller och krav som en organisation ska kunna genomföra i verksamheten före den 25 maj 2018 när den nya dataskyddslagstiftningen träder i kraft. Workshopparna är i första hand avsedda för sakkunniga som svarar för organisationens dataskydd men dessutom definieras separat för varje workshop de yrkesgrupper i organisationerna som vi hoppas kan delta i workshopparna. År 2017 ordnas det sju workshoppar och antalet workshoppar år 2018 meddelas senare.

Workshopparna kan följas via webbsändning. Föreläsningarna spelas in och de kan ses efteråt.

Anmäl dig till samprojekten

Till videoutbildningen och webbtestet samt workshoppar som bidrar till ansvarsskyldigheten som gäller dataskydd ska man anmäla sig separat. Anmäl din organisation som deltagare i samprojekten.

Anmälan gäller endast organisationer inom den offentliga förvaltningen. Även om videoinspelningar av presentationerna och workshopmaterialet kommer att läggas ut på nätet får det endast användas av offentliga organisationer som anmält sig.

De gemensamma projekten genomförs förutom av sakkunniggruppen JUHTA av Finlands Kommunförbund, justitieministeriet, dataombudsmannens byrå, finansministeriet, Valtori samt Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket.

Videon om dataskydd, webbtestet och stödmaterialet finns på webbplatsen www.arjentietosuoja.fi.

Ytterligare information:

Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreterare, kimmo.rousku(at)vm.fi, tfn 050 5662986
Tuula Seppo, ordförande för sakkunniggruppen JUHTA, tuula.seppo(at)kuntaliitto.fi, tfn 050 428 8255