Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/157

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2022 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE121/2022 vp; EK 35/2022 vp)

HE 121/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Budjettineuvos apulaisbudjettipäällikkönä Annika Klimenko, p. +35 8295530180
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2022 kolmannen lisätalousarvion.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2022 kolmanneksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen