Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar klimatstrategin och fördjupandet av EMU

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2019 14.33
Pressmeddelande
Mika Lintilä.

Eurogruppen fortsätter torsdagen den 13 juni diskussionen om fördjupandet av EU:s ekonomisk och monetära union EMU. På fredagen kommer rådet för ekonomiska och finansiella frågor bland annat att behandla EU:s klimatstrategi. Finansminister Mika Lintilä företräder Finland i Luxemburg.

Ministrarna tar upp utvecklandet av EMU vid eurogruppen i samband med beredningen av nästa veckas eurotoppmöte. Diskussionerna förs i inkluderande format, det vill säga mellan samtliga EU-länder förutom Storbritannien.

Eurogruppen diskuterar användningen, administreringen och finansieringen av euroområdets budgetinstrument. Ministrarna har som mål att komma överens om så många frågor som möjligt och att definiera de frågor som bör avgöras vid toppmötet. Budgetinstrumentet ska enligt Finland ingå i EU:s budgetram och användas för att stödja euroområdets konvergens och konkurrenskraft.

Andra frågan som tas upp vid eurogruppen är utvecklandet av Europeiska stabilitetsmekanismen. Ministrarna behandlar bland annat förfarandena vid beslutsfattandet som gäller beredskapsarrangemangen för bankernas resolutionsfond och medlemsländernas eventuella skuldsaneringar.

Bakgrundsinformation om fördjupandet av EMU (rådets webbplats)

Bankunionen finslipas

Eurogruppen behandlar finslipandet av bankunionen i inkluderande format. Likviditetsfinansieringen av resolutioner och den europeiska insättningsgarantin tas upp.

Andra teman för eurogruppen är Internationella valutafondens bedömning av ekonomin inom euroområdet (Artikel IV -konsultation), arbetsplanen för resten av året samt övervakningen efter programperiodens slut i Cypern. Ministrarna diskuterar dessutom tillväxt och sysselsättning ur jämställdhetsperspektiv.

Teman för eurogruppen (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Nettoutsläppen från trafik och transport till noll före 2050

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor ska diskutera EU:s långsiktiga klimatstrategi. Det är enligt Finland viktigt att nettoutsläppen inom EU är noll före 2050. Finland framhäver också utsläppshandel och kostnadseffektiv klimatpolitik.

Ministrarna kommer dessutom att diskutera de finanspolitiska aspekterna i de landspecifika rekommendationerna.

EU-kommissionens pressmeddelande om klimatstrategin (28.11.2018)
EU-kommissionen bedömer Finlands offentliga finanser (nyhet 5.6.)
Teman för rådet (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Jouni Sinivuori, finanssakkunnig, tfn 02955 30463, jouni.sinivuori(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Finansmarknaderna Finanspolitiken Mika Lintilä