Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar landspecifika rekommendationer och fördjupandet av bankunionen

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2022 14.32
Pressmeddelande
Finansminister Annika Saarikko vid ett EU-möte.
Bild: EU

Finansminister Annika Saarikko representerar Finland vid eurogruppen torsdagen den 16 juni och i rådet för ekonomiska och finansiella frågor följande dag. Båda mötena hålls i Luxemburg.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor behandlar landspecifika rekommendationer till medlemsländerna. Rekommendationerna är en del av den europeiska planeringsterminen, en årscykel för samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. 

Teman för rekommendationerna till Finland är

  • finanspolitiken och reformen av den sociala tryggheten
  • genomförandet av planen för återhämtning och resiliens och sammanhållningspolitiken
  • minskning av beroendet av fossila bränslen.

Nästa steg är att rekommendationerna behandlas av Europeiska rådet, dvs. EU:s toppmöte. Rådet för ekonomiska och finansiella frågor ska godkänna dem i juli.

Eurogruppen diskuterar bankunionen

Finansministrarna behandlar utvidgningen av euroområdet både i rådet och i eurogruppen. Kroatien har meddelat att landet har som mål att införa euron vid ingången av 2023. Finland instämmer med Europeiska kommissionens och Europeiska centralbankens bedömning att Kroatien uppfyller kriterierna för att ta i bruk euron.

Eurogruppen behandlar också en fördjupning av bankunionen. Eurogruppen diskuterar frågan i utvidgat format som omfattar alla EU-länder. 

Mer information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 0295 530049, susanna.ikonen(at) gov.fi 
Petra Schulze Steinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at) gov.fi 

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar. 

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Annika Saarikko Finansmarknaderna Finanspolitiken