Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna diskuterar bankpaketet och läget i Grekland

Finansministeriet
9.3.2018 15.00
Pressmeddelande
Petteri Orpo i Bryssel 19.2.2018.
Arkistokuva: EU

Tisdagen den 13 mars när rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder i Bryssel ska EU:s finansministrar behandla bland annat paketet som innehåller förslag på riskreducering i banksektorn samt reglerna för att lämna uppgifter om skatteplanering. På måndagen ska eurogruppen diskutera läget i Grekland. Finansminister Petteri Orpo representerar Finland vid de båda mötena.

I november 2016 lade EU-kommissionen fram ett förslag på ett bankpaket som omfattar kapitalkravsförordningen, förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen, kapitalkravsdirektivet och direktivet om återhämtning och resolution av banker.

Förslagen på kapitalkravsregleringen och resolutionslagstiftningen har att göra med dialogen om fördjupning av bankunionen.

Rådet försöker uppnå politisk enighet i frågan. Finland anser att länderna kan ta steg mot en gemensam insättningsgaranti och bestående beredskapsarrangemang för resolutionsfonden först efter att riskreduceringen och riskdelningen i banksektorn har verifierats på ett konkret och tydligt sätt.

Finlands, Nederländernas, Irlands, Lettlands, Litauens, Sveriges, Danmarks och Estlands finansministrar tar ställning till utveckling av Ekonomiska och monetära unionen (EMU) (på finska, ett gemensamt ställningstagande 6.3)

Rapportering om skatteplaneringsarrangemang och utbyte av upplysningar

EU-kommissionen presenterar förslaget på automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning för rådet. Förslaget innebär att förmedlare i första hand på området beskattning ska ge skattemyndigheten information om arrangemang som går ut på aggressiv skatteplanering.

Rådet försöker uppnå politisk enighet i frågan. En gemensam internationell reglering är enligt Finland motiverad och Finland ser positivt på kommissionens förslag som ökar transparensen i beskattningen och motverkar kringgående av skatter.

Övriga frågor på rådets agenda är den europeiska styrningsperioden och statsrapporterna som gavs ut den 7 mars, godkännande av riktlinjerna som gäller G20-mötet den 19 - 20 mars samt en lägesrapport över lagstiftningen om finansiella tjänster.

Automatiskt utbyte av beskattningsuppgifter utvidgas i Europa (pressmeddelande 28.9)
Rådets förhandsbesked (uppdateras efter mötet)

Eurogruppen behandlar läget i Grekland

Förutom en lägesrapport över framstegen i det grekiska stödprogrammet ska rådet informeras om förberedelserna inför eurotoppmötet i mars. Europeiska centralbanken ECB ska också ge en lägesöversikt över inflations- och valutautvecklingen, vilket är ett led i förberedelserna inför Världsbankens och Internationella valutafondens IMF möten.

Eurogruppens förhandsbesked (uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, tfn 02955 30194, martti.salmi(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av konstellationerna i Europeiska unionens råd. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett inofficiellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen tar fram politiska riktlinjer men tar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Finansmarknaderna Finanspolitiken Petteri Orpo