Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

IKT-riktlinjerna för den offentliga förvaltningen på remiss ända till den 4 juli

Finansministeriet
6.6.2017 14.16
Pressmeddelande

Finansministeriet skickade IKT-riktlinjerna för den offentliga förvaltningen på remiss den 2 juni. Målet är att skapa enhetliga grunder för uppnåendet av interoperabilitet och förenlig med de övergripande arkitekturerna inom den offentliga förvaltningen.

Riktlinjerna har fastslagits med beaktande av de nio principerna för digitalisering

IKT-riktlinjerna för den offentliga förvaltningen gäller fyra delområden: datakommunikationstjänsterna, terminalutrustningen, kommunikationslösningarna samt placeringen och administreringen av IKT-tjänster.

Riktlinjerna har utarbetats så att de stödjer uppnåendet av de nio principerna för digitalisering inom sina respektive delområden:

  • Vi utvecklar kundorienterade tjänster
  • Vi eliminerar onödig ärendehantering
  • Vi skapar lättanvända och säkra tjänster
  • Vi producerar snabbt nytta åt kunden
  • Vi betjänar även under störningssituationer
  • Vi begär ny information endast en gång
  • Vi utnyttjar befintliga offentliga och privata digitala tjänster
  • Vi öppnar informationen och gränssnitten åt företag och medborgare
  • Vi utser en ansvarig för tjänsten och för genomföringen av den

Riktlinjerna på remiss till början av juli

Remisstiden löper ut den 4 juli 2017. Finansministeriet överväger eventuella förändringar till riktlinjerna på basis av remissresponsen.

Materialet finns tillgängligt på lausuntopalvelu.fi. Utlåtandena ska även företrädesvis lämnas in via tjänsten.

Diskussionsmöte om de aktuella IKT-riktlinjerna den 14 juni

Ett diskussionsmöte om de aktuella IKT-riktlinjerna ordnas på Ständerhuset den 14 juni kl. 9.30 - 11.00.

Avsikten är att man redogör noggrannare för riktlinjerna och bakgrunden till dem. De kommentarer som framförs vid mötet kommer att tas i beaktande vid finslipandet av den slutliga versionen. Mötet kan följas även på webben, och den spelas även in så att det kan ses senare.

Anmälan till mötet

Ytterligare information

Pauli Kartano, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30486, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Materialet i anslutning till begäran om utlåtande har publicerats på webbplatserna utlatande.fi