Hyppää sisältöön
Media

EU-puheenjohtajakausi
EU:n tietohallintojohtajat pureutuivat tapaamisessaan yhteisiin digitalisaation edistämisen tavoitteisiin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2019 12.56
Tiedote
EU-maiden tietohallintojohtajien tapaamisen ryhmäkuva.

Digitalisaatio on yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisistä teemoista. EU-maiden tietohallintojohtajat keskustelivat Säätytalolla järjestetyssä tapaamisessa EU-maiden yhteisistä digitalisaation edistämisen tavoitteista sekä kaikille yhteisistä ajankohtaisista teemoista.

Kokousta isännöi valtiovarainministeriön tietopolittikka-yksikön yksikön päällikkö, lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara.

”EU-jäsenvaltioiden yhteisenä tavoitteena on vahvistaa digitalisaatiota julkisessa hallinnossa rajat ylittävän toiminnan mahdollistamiseksi ja Euroopan kilpailukyvyn ja kestävän kasvun tukemiseksi. Yleisessä keskustelussa esiin nousivat kaikille EU-maille yhteiset ajankohtaiset teemat: digitaalisten palvelujen ihmislähtöisyys, tiedon hyödyntäminen sekä dataan ja tekoälyyn liittyvät eettiset kysymykset. Suomi on vienyt näitä teemoja vahvasti eteenpäin, joten tämä kiinnostaa maailmalla laajalti,” Kivivasara totesi.

Yhteistyö EU-maiden välillä entistäkin tärkeämpää

Kokouksen agendalla oli muun muassa keskustelu Euroopan komission vetämästä eIDAS-tunnistautumisprojektista. eIDAS on EU-asetus, jonka tarkoitus on varmistaa ajantasaiset ja kansainvälisesti hyväksytyt standardit sähköiselle tunnistautumiselle.

”Tavoitteena on mahdollistaa julkishallinnon sähköisten palvelujen käyttö Euroopassa yli maarajojen ja helpottaa siten henkilöiden ja yritysten asiointia ja liikkuvuutta. Jos edessä on esimerkiksi muutto työn perässä toiseen EU-maahan, voi asioinnin aloittaa kotimaasta käsin. Tietohallintojohtajat olivat yhtä mieltä siitä, että vastaavia EU-tasoisia projekteja tulee kehittää jatkossakin”, Kivivasara kertoi.

Kivivasara nosti tapaamisessa esiin myös jäsenvaltioiden tietohallintojohtajien yhteistyön toimivuuden tärkeyden.

”Kävimme tänään keskustelua siitä, miten tietohallintojohtajien verkoston toimintaa voitaisiin vahvistaa. Kohtaamme kaikissa jäsenmaissa ja Euroopan unionin tasolla samoja haasteita: siksi onkin tärkeää, että pyrimme löytämään jatkuvalla yhteistyöllä yhteisiä mahdollisuuksia parantaa julkisen hallinnon palveluja.”

Suomi johtaa Euroopan unionin neuvoston toimintaa vuoden 2019 loppuun saakka. EU-maiden tietohallintojohtajien tapaaminen oli osa Suomen puheenjohtajakauden ohjelmaa.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö, puh. 029 553 0023 sami.kivivasara(at)vm.fi