Hoppa till innehåll
Media

EU-ordförandeskapet
EU-ländernas informationschefer fokuserade vid sitt möte på de gemensamma målen för att främja digitaliseringen

finansministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2019 12.56
Pressmeddelande
Mötet mellan EU-ländernas informationschefer.

Digitalisering är ett av de genomgående temaområdena under Finlands EU-ordförandeskap. EU-ländernas informationschefer samlades på Ständerhuset för att diskutera de gemensamma målen för digitaliseringen samt andra gemensamma aktuella frågor.

Värd för mötet var chefen för enheten för informationspolitik vid finansministeriet, lagstiftningsrådet Sami Kivivasara.

"EU-ländernas gemensamma mål är att stärka digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen, vilket ska göra gränsöverskridande verksamhet möjlig och stödja Europas konkurrenskraft och hållbara tillväxt. Vid den allmänna diskussionen lyfte vi fram aktuella frågor som är gemensamma för alla EU-länder: de digitala tjänsternas människoorientering, användning av information samt etiska frågor som gäller data och artificiell intelligens. Finland har drivit på dessa frågor väldigt aktivt, så det är av stort intresse ute i världen", konstaterade Kivivasara.

Samarbete mellan EU-länderna allt viktigare

På mötets agenda fanns bland annat en diskussion om det eIDAS-identifieringsprojekt som leds av Europeiska kommissionen. eIDAS är en EU-förordning som ska säkerställa uppdaterade och internationellt godkända standarder för elektronisk identifiering.

"Målet är att vi ska kunna använda elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen över landsgränserna i Europa och på så sätt göra det enklare för människor och företag att uträtta ärenden och röra sig. Om man till exempel tänker flytta till ett annat EU-land för att jobba där, kan man börja sköta sina ärenden redan i hemlandet. Informationscheferna var eniga om att motsvarande projekt på EU-nivå bör utvecklas även i fortsättningen", berättade Kivivasara.

Kivivasara lyfte också fram vikten av ett fungerande samarbete mellan medlemsländernas informationschefer.

"Vi diskuterade i dag hur vi kunde stärka nätverkets arbete. Vi står inför samma utmaningar i alla medlemsländer och på EU-nivå. Därför är det viktigt att vi genom vårt kontinuerliga samarbete försöker hitta gemensamma möjligheter att förbättra den offentliga förvaltningens tjänster."

Finland är ordförande för Europeiska unionens råd till slutet av 2019. Mötet mellan EU-ländernas informationschefer var en del av ordförandeskapets program.

Ytterligare information:

Sami Kivivasara, enhetschef, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 029 553 0023, sami.kivivasara(at)vm.fi