Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä selvittämään data-analyysin hyödyntämistä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.1.2022 15.28
Tiedote

Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän tavoitteena on selvittää, miten tietoon perustuvaa päätöksentekoa voitaisiin tukea data-analyysia hyödyntämällä.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten nykyistä laajemman rekisteriaineistojen hyödyntämisen ja data-analyysin avulla voitaisiin tukea tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Lisäksi työryhmä kartoittaa, millaisia data-analyysistä hyötyviä tietotarpeita ministeriöillä on ja miten nopeasti niihin voitaisiin vastata.

Taustalla on keväällä 2020 koronapandemian vuoksi perustettu koronatalouden tutkimusryhmä eli Helsinki Graduate School of Economicsin (GSE) Tilannehuone-hanke, jossa analysointiin dataa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Tilannehuoneessa toimi tutkijoita GSE:n lisäksi muun muassa Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (VATT), Turun yliopistosta ja Tilastokeskuksesta. Tilannehuoneen toiminta on pohjautunut osin koronasta johtuviin poikkeuslupiin, ja toiminnan aikana nousi tarve selvittää vastaavan data-analyysitoiminnan mahdollisuuksia osana normaaliajan päätöksenteon tukea. 

Työryhmän tehtävänä on kartoittaa toteuttamisvaihtoehtoja Tilannehuoneen oppeja hyödyntävälle datahuone-pilotille sekä tutkia, mikä toimija valtionhallinnon sisällä voisi olla vastuussa pilotoitavan datahuoneen käytännön toiminnasta. 

Työryhmässä on edustajat valtiovarainministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, liikenne-ja viestintäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, ympäristöministeriöstä sekä Tilastokeskuksesta, Kelasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:stä ja Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta VATT:sta.

Lisäksi työryhmä kuulee työnsä aikana akateemisten tutkijoiden näkemyksiä datan hyödyntämisen edistämisestä sekä Tilannehuoneen toiminnan aikana opituista hyvistä käytännöistä.

Valtiovarainministeriö asetti työryhmän 24.1.2022. Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2022.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen, puh. 0295530545, olli.karkkainen(at)gov.fi