Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar hållbar finansiering och fördjupandet av EMU

Finansministeriet 16.2.2018 15.01
Pressmeddelande
Arkivbild: EU

EU-ländernas finansministrar diskuterar bland annat hållbar finansiering då rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder i Bryssel tisdagen den 20 februari. Eurogruppen fortsätter diskussionen om fullbordandet av ekonomiska och monetära unionen på måndag. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland i Bryssel.

En expertgrupp på hög nivå utgav sin slutrapport om hållbar finansiering i januari. Rapporten innehåller rekommendationer om hur hållbar ekonomi kunde införlivas i EU:s finanspolitik.

EU-kommissionen ämnar gå vidare med frågan utifrån rekommendationerna. Kommissionen har som mål att publicera en handlingsplan för hållbar finansiering i mars och att utfärda lagförslag senare under våren.

Ministrarna kommer att utväxla åsikter om rekommendationerna vid rådet. Finland understöder målet om att utveckla en övergripande uppfattning om hållbar finansiering på EU-plan.

Kommissionens pressmeddelande om hållbar finansiering (31.1.)

Ansvarsfriheten för budgeten för 2016

Rådet tar ställning till om kommissionen kan beviljas ansvarsfrihet för genomföringen av budgeten för 2016. Rådet ger en rekommendation i ärendet åt Europaparlamentet som sedan fattar det slutliga beslutet.

Finland kan godkänna rekommendationen om beviljandet av ansvarsfriheten. Finland betonar i enlighet med tidigare år att medelsförvaltningen bör förbättras ytterligare inom samtliga EU-politikområden.

På agendan finns dessutom riktlinjerna för nästa års budget samt offentliga upphandlingar och strategiska investeringar.

Årsberättelse för budgetåret 2016 (Europeiska revisionsrätten)
Rådets förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Eurogruppen presenteras en lägesöversikt över Grekland

Temana för eurogruppen:

  • Grekland - lägesöversikt
  • Irland - uppföljningen efter programmet
  • Fördjupandet av EMU - framskridningen med utvecklandet av Europeiska stabilitetsmekanismen
  • Fördjupandet av EMU - framskridningen med bankunionen (utvidgad sammansättning: alla EU-länder förutom Storbritannien)
  • Valprocessen för Europeiska centralbankens generaldirektör

Regeringen understöder inrättandet av Europeiska valutafonden men inte det föreslagna genomföringssättet (nyhet 15.2.)
Regeringen: Fullbordandet av bankunionen kräver minskning av risker (nyhet 10.11.)
Eurogruppens förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 0295 530 049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.

Finansmarknaderna Finanspolitiken Petteri Orpo