Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Julkisen notaarin tehtävien uudelleen organisointi ei ole tarkoituksenmukaista

Valtiovarainministeriö
8.11.2016 9.00
Uutinen

Valtiovarainministeriö on tilaamansa selvityksen perusteella katsonut, ettei julkisen notaarin tehtävien uudelleen organisointi ole nykytilanteessa tarkoituksenmukaista. Tehtävien kehittämisessä kannattaa panostaa palveluiden digitalisoimiseen ja julkisen hallinnon yhteispalvelun entistä laajempaan hyödyntämiseen.

Ministeriön mukaan tehtävien ulkoistamisella saavutettavat hyödyt olisivat vähäisiä ja epävarmoja, palveluiden hintojen samalla noustessa huomattavasti. Julkisen notaarin tehtävien siirtämisellä ei ole myöskään saatavissa merkittäviä kustannussäästöjä, koska nykyisellään suoritteista perittävien maksujen kustannusvastaavuus on kohtuullisen hyvä.

Valtiovarainministeriö on arvioinut osana hallituksen sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta maistraatin tehtävien joustavaa, taloudellista ja tarkoituksenmukaista hoitamista. Ministeriön tilaaman raportin tavoitteena oli selvittää ja arvioida julkisen notaarin tehtävien erilaisia organisointi- ja toteuttamisvaihtoehtoja sekä edellytyksiä. Tarkoituksena oli luoda tietopohjaa tehtävien mahdollisen uudelleenorganisoinnin jatkovalmistelun tueksi.

Selvityksen mukaan julkisen notaarin tehtävien ulkoistamiselle ei ole oikeudellisia esteitä. Ulkoistamistapauksessa tehtävän tarkoituksenmukaisin ja ainoa realistinen hoitaja olisi Asianajajaliiton valvoma asianajajasektori, mikä saattaisi mahdollistaa palveluiden alueellisen saatavuuden paranemisen.

Selvityksessä kuitenkin todetaan, että nykyjärjestelmä toimii asiakkaiden kannalta hyvin ja kohtuullisilla hinnoilla. Julkisen notaarin tehtävien siirto asianajajille nostaisi huomattavasti palveluiden hintoja, eikä muutoksella saavutettaisi nykytilanteeseen verrattuna merkittäviä hyötyjä. Palveluiden alueellisen saatavuuden osalta niiden digitalisoiminen parantaa todennäköisesti tilannetta pidemmällä aikavälillä.

Ministeriön tilaama selvityksen julkisen notaarin tehtävien organisoinnista teki Lakiasiaintoimisto Antti Kolehmainen. Selvityshenkilöinä toimivat Itä-Suomen yliopiston professorit Matti Tolvanen ja Antti Kolehmainen.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Antto Korhonen, puh. 02955 30547, antto.korhonen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka norminpurku