Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inte ändamålsenligt att omorganisera uppgifter som hör till notarius publicus

Finansministeriet
8.11.2016 9.00 | Publicerad på svenska 8.11.2016 kl. 9.45
Nyhet

Finansministeriet har på basis av en utredning kommit till slutsatsen att det i dagsläget inte är ändamålsenligt att omorganisera uppgifterna som hör till notarius publicus. Verksamheten kan utvecklas på ett effektivare sätt genom att satsa i digitalisering och i mera omfattande utnyttjande av samservice inom den offentliga förvaltningen.

Nyttorna med utläggning på entreprenad skulle enligt ministeriets uppfattning vara små och osäkra, och priset på tjänsterna skulle dessutom höjas avsevärt. Överföringen av uppgifterna som hör till notarius publicus skulle inte generera några betydande kostnadsbesparingar, eftersom de nuvarande avgifternas kostnadsmotsvarighet är tämligen god. 

Finansministeriet har i samband med regeringens spetsprojekt Smidigare författningar bedömt hur magistraternas uppgifter kunde skötas på ett flexibelt, ekonomiskt och ändamålsenligt sätt. Målet med rapporten som ministeriet beställt var att utreda och utvärdera olika alternativ och förutsättningar för organiseringen och genomföringen av uppgifterna som hör till notarius publicus. Avsikten var att skapa ett faktaunderlag till stöd för beredningen av en eventuell omorganisering av uppgifterna i framtiden.

Det finns enligt utredningen inte några juridiska hinder för att lägga ut uppgifterna som hör till notarius publicus på entreprenad. Vid utläggningsfall skulle den ändamålsenligaste och enda realistiska part som sköter ärendena vara advokatsektorn som övervakas av Advokatförbundet, vilket kunde möjliggöra en förbättring av den regionala tillgången till service.

I utredningen konstateras dock att det nuvarande systemet fungerar väl ur kundperspektiv och att prissättningen är rimlig. Om uppgifterna som hör till publicus notarius överförs på advokater skulle servicepriserna höjas avsevärt, och förändringen skulle å andra sidan inte medföra några betydande fördelar jämfört med nuläget. Digitalisering av tjänsterna skulle sannolikt förbättra den regionala tillgången till service på längre sikt.

Den av ministeriet beställda utredningen över organiseringen av uppgifterna som hör till notarius publicus genomfördes av Lakiasiaintoimisto Antti Kolehmainen. Utredarna var professorerna Matti Tolvanen och Antti Kolehmainen från universitetet i Östra Finland.

Ytterligare information:

Antto Korhonen, överinspektör, tfn 02955 30547, antto.korhonen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken norminpurku