Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Digitukimuotoja tarvitaan - vielä ehdit hakea AUTA-hankkeen kokeiluun

Valtiovarainministeriö 6.3.2017 12.41
Uutinen

AUTA-hanke etsii kokeiluja toimintamallia varten, jonka avulla digituen verkostosta saadaan toimiva kokonaisuus digitaalisten palveluiden yleistyessä. Kokeiluja voivat ehdottaa kunnat, valtion viranomaiset, järjestöt, yhdistykset, yritykset ja yksittäiset kansalaiset tai näiden yhteenliittymät. Kokeiluun voi ilmoittautua 31.maaliskuuta saakka.

Asioinnin tuen kokeilut voivat olla hyvin monenlaisia, eri asiakasryhmille suunnattuja ja eri alueilla toteutettavia. Kokeiluihin toivotaan mukaan myös pienempiä tukimuotoja ja kokeiluja.

Hanke valitsee sopivat kokeilut, jotka raportoivat kokemuksistaan ja joiden perusteella hanke kehittää laajempaa avustamisen toimintamallia, jotta digitukeen löytyisi sopivia ratkaisuja niin eri alueille kuin eri väestöryhmiinkin.

Digiasiointi mutkattomaksi kaikille

AUTA-hankkeessa kehitettävällä toimintamallilla autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä. Hankkeessa etsittävien palveluinnovaatioiden tehtävänä on tuottaa uusia toimintatapoja henkilökohtaiseen avustamiseen. Hankkeessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia ratkaisuja ja selvitetään, kuinka nykyisiä tukimuotoja voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin erilaisten tukea tarvitsevien asiakasryhmien tarpeisiin.

Suomessa on jo paljon tahoja, jotka tekevät arvokasta työtä palvelujen neuvonnassa ja avustamisessa. Useimmiten näiden toimijoiden avustustyö on lähtökohtaisesti vapaaehtoista ja rajattu esimerkiksi alueellisesti tai omaan jäsenkuntaan. AUTA-hankkeessa tahdotaan tuoda ilmi nämä toimivat tukimuodot ja hyödyntää niitä kaikelle kansalle.

AUTA-hankkeen verkkosivu

Osallistu kokeiluun 31.3.2017 mennessä

Digituki taataan sitä tarvitseville (tiedote 8.2.2017)  

Lisätietoja

AUTA-hankkeen projektipäällikkö Hannu Korkeala, puh. 02955 35071, hannu.korkeala(at)vrk.fi

Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT Kunta-asiat kärkihankkeet