Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Yrityksiä kannustetaan lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa korotetulla veroedulla

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2021 13.32
Tiedote

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen vähennysprosenttia ehdotetaan korotettavaksi ja voimassaoloaikaa pidennettäväksi. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteeseen kannustaa yrityksiä lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Yritykset ovat oikeutettuja verotuksessaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennykseen, jos ne tekevät tutkimusyhteistyötä lain määritelmän mukaisen tutkimusorganisaation kanssa. Esityksen mukaan lain määritelmät täyttäville hyväksyttäville tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoille myönnettäisiin vuoden 2022 alusta alkaen korkeampi 150 prosentin lisävähennys nykyisen 50 prosentin lisävähennyksen sijaan. 

Lakia sovellettaisiin verovuosina 2022–2027. Mikäli yrityksellä on lisävähennyksen piiriin kuuluvia menoja hankkeesta, joka on alkanut vuonna 2021 ja jatkuu myöhemmille vuosille, vuodelle 2021 kohdistuviin menoihin sovellettaisiin aiempaa 50 prosentin lisävähennystä ja ehdotetun korotetun 150 prosentin lisävähennyksen voisi saada vuosille 2022–2027 kohdistuviin menoihin.

Muita muutoksia lisävähennykseen tai sen ehtoihin ei ehdoteta. Lisävähennyksen enimmäismäärä olisi edelleen 500 000 euroa vuodessa. Lisävähennystä ei voisi saada kuluihin, joihin on saatu muuta julkista tukea.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Esitys julkaistaan päätökset-sivulla.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Jari Salokoski, puh. 0295 530 437, jari.salokoski(at)gov.fi 
Veroasiantuntija Tiia Hyysalo, puh. 029 5530 407, tiia.hyysalo(at)gov.fi