Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Företag uppmuntras att öka forsknings- och utvecklingsverksamheten genom förhöjd skatteförmån

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.32
Pressmeddelande

Minskningsprocenten för det extra avdraget för forskning och utveckling föreslås bli höjt och giltighetstiden förlängd. Propositionen hänför sig till målet för statsminister Sanna Marins regering att uppmuntra företag att öka sin forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Företag har rätt till tilläggsavdraget för forsknings- och utvecklingsverksamhet om de samarbetar med en i lagen definierad forskningsorganisation. Enligt propositionen ska det för godtagbara utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet som uppfyller lagens definitioner från ingången av 2022 beviljas ett högre tilläggsavdrag på 150 procent i stället för det nuvarande tilläggsavdraget på 50 procent. 

Lagen ska tillämpas under skatteåren 2022–2027. Om ett företag har utgifter som omfattas av det extra avdraget för ett projekt som börjat 2021 och fortsätter under kommande år, ska på utgifterna för 2021 tillämpas det tidigare tilläggsavdraget på 50 procent och det föreslagna höjda tilläggsavdraget på 150 procent kan fås för utgifter som hänför sig till 2022–2027.

Inga andra ändringar föreslås i tilläggsavdraget eller villkoren för det. Det maximala avdragsbeloppet ska fortfarande vara 500 000 euro per år. Tilläggsavdrag kan inte fås för kostnader för vilka man redan fått annat offentligt stöd.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022. Propositionen publiceras på beslutsportalen.

Mer information:
Jari Salokoski, regeringsråd, tfn 0295 530 437, jari.salokoski(at)gov.fi 
Tiia Hyysalo, skattesakkunnig, tfn 029 5530 407, tiia.hyysalo(at)gov.fi