FI SV

Selvitys Ahvenanmaan maakunnan ja valtion välisistä rahavirroista

Valtiovarainministeriö 28.4.2017 12.33
Uutinen

Tilastokeskus on tehnyt selvityksen Ahvenanmaan maakunnan ja valtion välisistä rahavirroista. Kuntien verotulot, menot ja velka eivät sisälly selvitykseen.

Tilastokeskuksen tutkijat esittelevät selvitystä Säätytalolla järjestettävässä seminaarissa 28. huhtikuuta klo 13 (sali 8). Tutkimusraportti löytyy tämän uutisen liitteenä.

Selvityksessä kootaan yhteen tilastot Ahvenanmaalta kertyneistä veroista valtiolle ja valtion menoista Ahvenanmaalle ajanjaksolla 2000 – 2014. Vastaavia tietoja vertaillaan myös muista Suomen maakunnista. Tulot ja menot jaetaan maakunnille konventionaalisilla alueellistamismenetelmillä, joita Tilastokeskuksessa on sovellettu vuodesta 1978 aluetilinpidossa.

Ahvenanmaa poikkeaa Suomen muista maakunnista itsehallintostatuksensa vuoksi. Itsehallinnollinen asema edellyttää tiettyjä hallintokustannuksia ja velvoitteita, joita muilla maakunnilla ei ole. Sen vuoksi Ahvenanmaan taloudellista asemaa ei voi suoraan verrata muihin maakuntiin. Selvityksessä esitellään myös Ahvenanmaan talouden ja työllisyyden kehitystä 2000-luvulla koko maan keskimääräiseen kehitykseen verraten.

Selvitys Ahvenanmaan maakunnan ja valtion välisistä rahavirroista

Verotus