Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.10.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

HE 170/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Markus Teräväinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530719

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia. Ajoneuvoverolakia muutettaisiin keventämällä henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöihin perustuvan ajoneuvoveron perusveron tasoa yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Perusveron kevennys kohdistettaisiin niihin autoihin, jotka verotetaan hiilidioksidipäästöjen perusteella. Kevennys painottuisi lievästi vähäpäästöisiin ajoneuvoihin noin 200 grammaa kilometriltä olevaan päästötasoon saakka, jolloin nykyinen ajoneuvoveron päästöporrastus jyrkkenisi hieman. Suurin kevennys kohdistuisi nollapäästöisille ajoneuvoille, ja kevennys pienenisi asteittain hiilidioksidipäästön kasvaessa. Päästötasolla vähintään noin 200 grammaa kilometriltä olevien ajoneuvojen perusvero säilyisi nykyisessä, eikä veronkevennys kohdistuisi niihin. Kevennystä ei kohdistettaisi myöskään kokonaismassan perusteella verotettaviin ajoneuvoihin. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Kevennettyä ajoneuvoveron perusveroa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1 päivältä tammikuuta 2020 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
Ajoneuvoveron kevennyksen arvioidaan vähentävän valtion verotuloja vuoden 2020 alusta vuosittain 50 miljoonaa euroa. Kevennyksestä noin 30 prosenttia eli 15 miljoonaa euroa toteutuisi ajoneuvoverotuoton alenemana jo vuonna 2019, sillä ajoneuvovero kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta verokaudelta ja uusien veroperusteiden mukaista veroa sisältäviä verolippuja lähetettäisiin jo tammikuusta 2019 alkaen.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen