Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta (HE 244/2018 vp; EV 203/2018 vp)

HE 244/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, lain perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta sekä lain tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä helmikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen