Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.11.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 28/2019 vp; EK 11/2019 vp)

HE 28/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2019 kolmannen lisätalousarvion.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen