Valtion takaukset VM/2020/88

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiontakauksen myöntäminen Finnair Oyj:n TyEL-takaisinlainalle

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Sakari Lehtiö, Finanssineuvos p.+35 8295530439
Asia

Valtioneuvostolle esitetään, että se myöntäisi vastavakuuksia vaatimatta enintään 540 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle Finnair Oyj:n 600 miljoonan euron TyEL-takaisinlainan maksamisen vakuudeksi. Takausmäärä olisi 90 % lainan kulloinkin voimassa olevasta pääomasta. Valtion takaus ei kata lainan korkoja, viivästyskorkoja eikä kuluja. Takaus olisi voimassa enintään 3 vuotta lainan ensimmäisestä nostamispäivästä lukien. Jos lainaa ei nosteta osittainkaan viimeistään joulukuun 31 päivänä 2020, valtion takauspäätös raukeaa. Valtiontakauspäätöksessä määrättäisiin lisäksi valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin tehtävistä, jotka liittyvät takauksen hallintaan sekä takauksen saajan ja Finnair Oyj:n raportointivelvollisuudesta valtiovarainministeriölle ja Valtiokonttorille. Valtioneuvostolle esitetään, että Finnairille myönnettävästä valtiontakauksesta perittäisiin takausmaksuna 0,25 prosentin kertamaksu valtiontakauksen enimmäismäärästä ja 3,0 prosentin vuotuismaksu käytössä olevasta valtion takausmäärästä. Takaus annetaan EU:n komission antamien koronakriisiin (Covid-19) liittyvien väliaikaisten valtiontukisääntöjen mukaisena. EU:n komissio on hyväksynyt takausehtoja koskevan notifioinnin 18.5.2020.

Esitys
Valtioneuvosto päättää antaa vastavakuuksia vaatimatta enintään 540 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle Finnair Oyj:n 600 miljoonan euron TyEL-takaisinlainan maksamisen vakuudeksi enintään 3 vuoden ajaksi ja päättää, että takauksesta peritään takausmaksuna 0,25 prosentin kertamaksu valtiontakauksen enimmäismäärästä ja 3,0 prosentin vuotuismaksu käytössä olevasta valtion takausmäärästä (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Valtioneuvostolle esitettävä valtiontakaus olisi rajattu enimmäismäärältään 90 prosenttiin 600 miljoonan euron lainan pääomasta, joten valtion takausvastuu on enintään 540 miljoonaa euroa. Takaukseen sisältyy riski valtion maksuvelvollisuudesta takauksen perusteella, minkä todennäköisyyden arviointi on hyvin vaikeaa. Takauksesta syntyvän riskin arvioinnissa on huomioitava, että takauksen myöntäminen liittyy koronakriisin aiheuttamaan erityistilanteeseen ja Suomen huoltovarmuuden turvaamiseen. Koronakriisin laajuutta ja kestoaikaa sekä vaikutuksia elinkeinoelämään ja yksityishenkilöiden kulutuskäyttäytymiseen on vaikea ennakoida.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen