Päätös kuntajaosta VM/2020/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.6.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston päätös Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan yhdistymisestä

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Anu Hernesmaa, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530027
Asia
Honkajoen kunta lakkaa ja yhdistyy Kankaanpään kaupunkiin 1.1.2021. Esitys perustuu Honkajoen kunnanvaltuuston ja Kankaanpään kaupunginvaltuuston 15.5.2020 hyväksymään yhdistymissopimukseen.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy esityksen Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan yhdistymisestä ja myöntää uudelle Kankaanpään kaupungille harkinnanvaraista yhdistymisavustusta 3,5 miljoonaa euroa
Vaikutukset
HALLINNOLLISET: Koska Honkajoen kunta yhdistyy Kankaanpään kaupunkiin, kuuluu uusi Kankaanpään kaupunki valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin alueisiin kuin nykyinen Kankaanpään kaupunki. KIELELLISET: Kankaanpään kaupunki ja Honkajoen kunta ovat kielilain 5 §:n perusteella suomenkielisiä kuntia. 31.12.2019 väestötietojen mukaan Kankaanpään kaupungissa ruotsinkielisten asukkaiden osuus on noin 0,1 % ja Honkajoen kunnassa noin 0,2 %. Uusi Kankaanpään kaupunki on yksikielinen suomenkielinen kunta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen