Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.6.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta (HE 102/2019 vp; EV 59/2020 vp)

HE 102/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Marja Isomäki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530414
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Kevasta annetun lain muuttamisesta ja lain Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja määrää lain Kevasta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen