Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 112/2020 vp, EV 100/2020 vp)

HE 112/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 19 päivänä lokakuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen