Hallituksen esitys VM/2022/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.4.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 52/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Krista Sinisalo, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530248
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia. Maataloudenharjoittajille maksettaisiin energiaveron lisäpalautusta EU:n vähimmäisverotasoon asti vuoden 2021 aikana maataloudessa käytetyistä energiatuotteista. Käytännössä palautusta maksettaisiin kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä R-luokan biopolttoöljystä. Lisäpalautusta maksettaisiin kevyestä polttoöljystä 14,80 senttiä litralta, R-luokan biopolttoöljystä 6,35 senttiä litralta ja raskaasta polttoöljystä 17,17 senttiä kilogrammalta. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esitys kasvattaisi valtion budjetin menoja kertaluonteisesti 45 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Keskimäärin lisäpalautus olisi hakijaa kohti noin 1 300 euroa ja sitä maksettaisi lähes täysin hakijoiden vuonna 2021 kuluttaman kevyen polttoöljyn perusteella. Yleisimmin palautus jäisi alle 1 000 euroon ja noin kolmasosalla hakijoista alle 500 euroon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen