Valtioneuvoston selonteko VM/2022/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026

VNS 2/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Budjettineuvos apulaisbudjettipäällikkönä Annika Klimenko, p. +35 8295530180
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen