Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/162

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 152/2022 vp; EV 134/2022 vp)

HE 152/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, p. +35 8295530372
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, lain valmisteverotuslain 82 ja 98 a §:n muuttamisesta sekä lain valmisteverotuslain muuttamisesta annetun lain 51 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023, kuitenkin niin, että valmisteverotuslain 82 ja 98 a §:n muuttamisesta annettavan lain 82 §:n 4 momentti ja laki valmisteverotuslain muuttamisesta annetun lain 51 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 13 päivänä helmikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen