Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/219

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta (HE 236/2021 vp; HE 323/2022 vp; EV 311/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 236/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Maarit Pihkala, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530310
Asia
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy konkreettisiin toimiin rahanpesusääntelyn kansalaisjärjestöille, yhdistyksille ja pienille yrityksille aiheuttamien negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja panostaa aktiiviseen ja pitkäjänteiseen ennakkovaikuttamiseen EU:n tasolla ja muilla kansainvälisillä foorumeilla tilanteen parantamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja lain finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen