Muutos lautakunnan kokoonpanossa VM/2023/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Keskusverolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Pertti Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530461
Asia
Keskuskauppakamari ry on esittänyt, että keskusverolautakunnan jäseneksi johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpään tilalle määrättäisiin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala. Lisäksi esitetään, että keskusverolautakunnan jäseneksi lainsäädäntöneuvos Suvi Anttilan tilalle määrättäisiin hallitusneuvos Tuula Karjalainen valtiovarainministeriöstä.
Esitys
Valtioneuvosto vapauttaa Emmiliina Kujanpään ja Suvi Anttilan keskusverolautakunnan jäsenen tehtävistä 16.3.2023 lukien ja määrää samasta ajankohdasta lukien lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi heidän tilalleen keskusverolautakunnan jäseniksi johtava veroasiantuntija Tomi Viitalan ja hallitusneuvos Tuula Karjalaisen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio