Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2023/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.8.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan lisäavustusta poikkeuksellisissa olosuhteissa koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri
Riikka Purra
Esittelijä
Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, p. +35 8295530247
Asia
Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 15.5.2023 päättänyt hylätä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen 20.12.2022 kirjelmän mukaisen esityksen. Ahvenanmaan maakunnan hallitus esitti, että Ahvenanmaan valtuuskunta myöntäisi maakunnalle lisäavustuksen poikkeuksellisissa olosuhteissa poistamaan niitä olennaisia kansantaloudellisia häiriöitä, joita erityisesti maakunta kohtasi liittyen Covid-19-pandemian vaikutuksiin vuonna 2021. Esitys lisäavustuksesta oli yhteensä 6 110 117 euroa (ei sis. alv). Ahvenanmaan valtuuskunta totesi päätöksessään, että itsehallintolain 51 § 1 momentin 1 kohta vaatii, että kaksi ehtoa täyttyvät samanaikaisesti, jotta kyseessä oleva lisäavustus poikkeuksellisissa olosuhteissa voidaan myöntää. Toisaalta, että olennaisia kansataloudellisia häiriöitä on ilmennyt ja toisaalta, että häiriöt ovat kohdistuneet erityisesti maakuntaan. Valtuuskunta totesi päätöksessään, että huomioiden Ahvenanmaan taloudessa tapahtunut toipuminen vuoden 2020 jälkeen ei kansantaloudessa enää vuonna 2021 esiintynyt sellaisia olennaisia kansantaloudellisia häiriöitä, jotka olisivat kohdistuneet erityisesti maakuntaan itsehallintolain 51 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi valtuuskunnan päätöksen sitä muuttamatta.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen
Vaikutukset
Päätöksen vahvistamisella ei ole vaikutuksia valtiontalouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen