Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2024 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2024 (budjetti; Euroopan unioni).

U 18/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Riikka Purra
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Johanna Makkonen, p. +35 8295160587
Asia
Komission 7.6.2023 julkaisema Euroopan unionin talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2024 muodostaa ehdotuksen Euroopan unionin vuoden 2024 yleiseksi talousarvioksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon vuoden 2024 kansallisessa talousarvioesityksessä. Valtioneuvoston 23.3.2023 antamassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2024–2027 on varauduttu 2 586 miljoonalla eurolla Suomen maksuihin EU:lle vuonna 2024. Komission esityksen mukaan Suomen maksut Euroopan unionille olisivat 1 899 miljoonaa euroa vuonna 2024. Komissio aikoo täydentää esitystään todennäköisesti lokakuussa 2023 oikaisukirjelmällä. EU:n vuoden 2024 talousarvion lopulliset kustannukset kansallisiin maksuosuuksiin selviävät siten vasta myöhemmin syksyllä, kun talousarviosta on neuvoteltu lopullinen yhteisymmärrys parlamentin ja neuvoston kesken.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen