Viran täyttäminen VM/2023/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Esittelijä
Finanssineuvos Tero Meltti, p. +35 8295530770
Esitys
Valtioneuvosto nimittää OTM Susan Hindströmin neuvottelevan virkamiehen virkaan 16.10.2023 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.