Ehdokkaan nimeäminen VM/2023/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Ehdokkaiden nimeäminen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallituksen jäseniksi

Ministeri
Riikka Purra
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Jarmo Huotari, p. +358 295 530 418
Asia

Esityksessä ehdotetaan, että valtioneuvosto esittää Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) hallintoneuvostolle rahaston hallituksen jäseniksi alivaltiosihteeri Susanna Huovista valtiovarainministeriöstä, kansliapäällikkö Timo Jaatista työ- ja elinkeinoministeriöstä ja kansliapäällikkö Minna Kivimäkeä liikenne- ja viestintäministeriöstä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta.

Esitys

Valtioneuvosto nimeää ehdokkaiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallituksen jäseniksi alivaltiosihteeri Susanna Huovisen, kansliapäällikkö Timo Jaatisen ja kansliapäällikkö Minna Kivimäen

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.
Liitteet
  1. Muistio