Tavoite 2025 – Kohti ihmiskeskeistä, tehokasta ja turvallista julkista hallintoa

Tavoite 2025 -työssä on kartoitettu toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jotka tulee huomioida tulevissa kehityshankkeissa. Työn pohjalta koostetun Tavoite 2025 -keskustelupaperin tarkoituksena on auttaa julkisen hallinnon toimijoita miettimään laajemmin toimintaympäristön kehityssuuntia ja niiden vaikutuksia omaan toimintaansa. Lisäksi keskustelupaperin avulla voi löytää ja määrittää oman kehitystoimintansa painopisteitä tuleville vuosille.

Keskustelupaperissa on nostettu esiin viisi koko hallinnon yhdistävää tavoiteteemaa:

  • Kyvykkyydet hyödyntää innovaatioita
  • Tieto uudistusten käytössä
  • Älykkäät ja tehokkaat palvelut
  • Digitaalinen turvallisuus ja palveluiden toimintavarmuus
  • Vuorovaikutus ja luottamus.

Kuinka raportti tehtiin

Toimintaympäristön muutoksiin liittyvien kysymyksien taustoja ja perusteita selvitettiin aluksi Demos Helsinki ry:n selvitysraportissa Lupaus jatkuvasti oppivasta digitaalisen aikakauden julkisesta hallinnosta.

Selvitysraportin pohjalta järjestettiin loppukeväällä 2018 virastojen ja laitosten työpajoja Tavoite 2025 -nimen alla. Työpajoissa keskityttiin konkretisoimaan selvitysraportissa mainittuja edellytyksiä osallistujien omien toimintojen ja palveluiden kannalta. Työpajojen havainnot on koottu Tavoite 2025 -keskustelupaperiin, joka nostaa esille tulevissa kehittämishankkeissa ja toimintatavoissa huomioitavia asioita ja muutosilmiöitä.

Lisätietoja:

Keskustelupaperi: Tavoite 2025 – Ihmiskeskeinen, tehokas ja turvallinen julkinen hallinto (word-tiedosto)

Selvitysraportti: Lupaus jatkuvasti oppivasta digitaalisen aikakauden julkisesta hallinnosta, Demos Helsinki ry