Tiedonhallinnan lainsäädännön työpajat

Huom! Ilmoittautuminen on päättynyt ja työpajat ovat täynnä.

Työpajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja samasta organisaatiosta voi osallistua maksimissaan 2-3 henkilöä.

Työpaja II: Tiedon elinkaaren hallinta

Työpajoja järjestetään kaksi samansisältöistä:

Aika: perjantai 24.3.2017 klo 13.00-16.00

Paikka: Scandic City, Hämeenkatu 1, TAMPERE
Työpaja II (Tampere) järjestetään Kunnallisarkistoyhdistyksen koulutuspäivien yhteydessä. Työpajaan voi osallistua myös muut kuin yhdistyksen jäsenet. Pelkkään työpajaan osallistuminen on maksuntonta

Materiaali 24.3. työpajasta: Tiedon elinkaaren hallinnan kipupisteet ja kehittämistarpeet - miksi muutosta tarvitaan

Aika: keskiviikko 29.3.2017 klo 9.00-12.00

Paikka: VM, Mariankatu 9, nh. Paja, HELSINKI

Materiaali 29.3. työpajasta: Tiedon elinkaaren hallinnan kipupisteet ja kehittämistarpeet - miksi muutosta tarvitaan (päivitetty versio edellisen työpajan materiaalista)

Työpajassa käsitellään tiedon elinkaaren sääntelyä ja sen kehittämistarpeita sekä tiedon elinkaareen liittyvien käsitteiden ajantasaisuutta ja kehittämistä. Työpajassa jakaudutaan ryhmiin, joissa kehitetään ehdotuksia julkisen hallinnon tiedon elinkaaren hallintaan liittyviksi sääntelykohteiksi ja säännöksiksi. Tarkastelukohteita ovat erityisesti tietojen kirjaaminen, tietovarantojen muodostaminen, tiedon elinkaaren kuvaamistarpeet, tietojen säilyttäminen ja arkistointi.

Työpajan kohderyhmänä ovat erityisesti asiakirjahallinnon ja arkistotoimen asiantuntijat, tietoasiantuntijat sekä julkisen hallinnon tietojenkäsittelyn muut asiantuntijat sekä asianhallintajärjestelmien toimittajat.

Työpaja III: Tiedon hyödyntäminen julkisen hallinnon tietovarannoista

Aika: keskiviikko 19.4.2017 klo 9.00-12.00

Paikka: VM, Mariankatu 9, nh. Paja, Helsinki
Ilmoittautuminen

Työpajassa käsitellään julkisen hallinnon tietovarantojen hyödyntämistä edistävää ja estävää lainsäädäntöä sekä tunnistetaan kehittämiskohteita, joita yleislainsäädännöllä voitaisiin ratkaista. Työpajassa selvitetään myös salassapitolainsäädännön kehittämistarpeita. Työpajassa jakaudutaan ryhmiin, joissa pohditaan, tukeeko voimassa oleva lainsäädäntö nykyisiä odotuksia julkisen hallinnon tietovarantojen hyödyntämistä eri tarkoituksiin.

Kohderyhmänä ovat kansalaisjärjestöt, viranomaisten tietopalvelusta vastaavat, tietoasiantuntija, asiakirjahallinnon asiantuntijat,elinkeinoelämä ja yliopisto, korkeakoulu sekä sektoritutkimuslaitosten tutkijat.

Materiaalit 19.4. työpajasta:

Tietovarantojen hyödyntäminen (Anne Kauhanen-Simanainen)

Datasta tietoa (Mirjami Laitinen)

Viranomaisten tietoaineistojen hyödyntämisen edistäminen tutkimuskäytössä (Hannele Kerola)

Työpaja IV: Tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus

Aika: torstain 4.5.2017 klo 9.00-12.00

Paikka: VM, Mariankatu 9, nh. Paja, Helsinki
Ilmoittautuminen

Työpajassa käsitellään, tukeeko voimassa oleva lainsäädäntö tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä mitä kehittämistarpeita yleislainsäädännössä on. Työpajassa selvitetään myös, millä eri keinoilla sääntely ohella voidaan edistää tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Työpajan kohderyhmänä on julkisen hallinnon tietohallinnon johto, asiantuntijat, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurista vastaavat henkilöt julkisessa hallinnossa sekä elinkeinoelämä.

Materiaali 4.5. työpajasta: Yhteisen tiedon hallinta-hankkeen esittely (Kauhanen-Simanainen)