Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävä työryhmä


Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistaminen
Hankenumero

VM098:00/2016

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT-osasto)

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2016-11-17 00:00:01.0

Toimikausi/aikataulu

2016-11-17 00:00:01.0 - 2017-09-15 00:00:01.0

Yhteyshenkilö

Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Selvittää 1. julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevan sääntelyn ja tiedonhallintakäytäntöjen nykytila ja kehittämistarpeet, 2. onko eri hallinnonaloilla syntynyt julkisuuslain kanssa tarpeetonta tai päällekkäistä erityislainsäädäntöä salassapidosta, 3. laatia ehdotus lainsäädännön kehittämiseksi ja 4. julkisen hallinnon rekistereissä olevan tiedon hyödyntämismahdollisuudet

Tavoitteet

Varmistaa hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen sekä tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen palveluissa ja palveluprosesseissa.

Tausta

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman yhtenä kärkihankkeena on rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijassa digitaalisiksi varmistaen tietojen sujuva siirtyminen viranomaisten välillä. Tavoitteena on purkaa turhaa sääntelyä ja keventää hallinnollista taakkaa.

Kustannukset ja rahoitus

Virkatyö

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Kyllä

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Viestintä. Tietoverkot. Tietotekniikka

Asiasanat

Kehittäminen, Tiedonhallinta

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Anu Vehviläinen

Asettamispäätöksen liitteet

Taustamuistio

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Salminen Assi lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Erkkilä Johanna lakimies ulkoasiainministeriö Jäsen
Vettenranta Leena erityisasiantuntija oikeusministeriö Jäsen
Aaltonen Tapio tietohallintojohtaja sisäministeriö Jäsen
Taipale Kirsi lainsäädäntöneuvos maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Korhonen Maritta tietohallintoneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Sahivirta Elise hallitussihteeri ympäristöministeriö Jäsen
Nuorteva Jussi pääjohtaja Kansallisarkisto Jäsen
Seppo Tuula erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Jaakola Ari tilasto- ja tietopalvelupäällikkö Helsingin kaupunki Jäsen
Heikkinen Ari johtaja Oulun kaupunki Jäsen
Huhtiniemi Heikki ylitarkastaja Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntija
Kerola Hannele lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Valmistelija
Seppänen Saana asiantuntija valtiovarainministeriö Sihteeri
Heikkinen Jani projektipäällikkö valtiovarainministeriö Sihteeri
Kauhanen-Simanainen Anne neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Lantto Eeva lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Sihteeri
Hansen Laura ylitarkastaja opetusministeriö Jäsen
Mäkinen Kari hallitusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Niemi Anne neuvotteleva virkamies valtioneuvoston kanslia Jäsen
Andreasson Ari tietohallintosuunnittelija Tampereen kaupunki Jäsen
Pärtty Juhani kehittämispäällikkö Turun kaupunki Jäsen
Miettinen Kirsi lainsäädäntöneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Pakanen Aulikki neuvotteleva virkamies puolustusministeriö Jäsen
Brummer Raila Lakimies, tietosuojavastaava KELA Jäsen
Sjöblom Lotta osastopäällikön sihteeri valtiovarainministeriö Sihteeri
Kivivasara Sami lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Kivivasara Sami lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

132 asiakirjaa


 1. Työeläkevaikuttajat TELA ry:n lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Mon Nov 13 00:00:01 EET 2017  Työeläkevakuuttajat TELA ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/420201/LAUSUNTO_20171113115000_420201.PDF


 2. Oulun kaupungin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Mon Nov 13 00:00:01 EET 2017  Oulun kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/420203/LAUSUNTO_20171113125000_420203.PDF


 3. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Fri Nov 10 00:00:01 EET 2017  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/420140/LAUSUNTO_20171110083000_420140.PDF


 4. Helsingin hallinto-oikeuden lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Fri Nov 10 00:00:01 EET 2017  Helsingin hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/420174/LAUSUNTO_20171113061000_420174.PDF


 5. Finanssiala ry:n lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Thu Nov 09 00:00:01 EET 2017  Finanssiala ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/420118/LAUSUNTO_20171109092000_420118.PDF


 6. Rajapinta ry:n lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Thu Nov 09 00:00:01 EET 2017  Rajapinta ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/420119/LAUSUNTO_20171109093000_420119.PDF


 7. Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 08 00:00:01 EET 2017  Työ- ja elinkeinoministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419991/LAUSUNTO_20171108082000_419991.PDF


 8. Väestörekisterikeskuksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Nov 07 00:00:01 EET 2017  Väestörekisterikeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419986/LAUSUNTO_20171107140000_419986.PDF


 9. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Nov 07 00:00:01 EET 2017  Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419997/LAUSUNTO_20171108092000_419997.PDF


 10. Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Mon Nov 06 00:00:01 EET 2017  Sosiaali- ja terveysministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419977/LAUSUNTO_20171107120000_419977.PDF


 11. Valtioneuvoston kanslian lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Mon Nov 06 00:00:01 EET 2017  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419985/YHTEENVETO_20171107134000_419985.PDF


 12. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Mon Nov 06 00:00:01 EET 2017  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/420105/LAUSUNTO_20171109075000_420105.PDF


 13. Tietosuojavaltuutetun toimiston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Fri Nov 03 00:00:01 EET 2017  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419937/LAUSUNTO_20171103130000_419937.PDF


 14. Uudenmaan maistraatin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Thu Nov 02 00:00:01 EET 2017  Uudenmaan maistraatti
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419881/LAUSUNTO_20171102073000_419881.PDF


 15. Vantaan käräjäoikeuden lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Thu Nov 02 00:00:01 EET 2017  Vantaan käräjäoikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419883/LAUSUNTO_20171102075000_419883.PDF


 16. Geologian tutkimuskeskuksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista, 2.11.2017

  Thu Nov 02 00:00:01 EET 2017  Geologian tutkimuskeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419913/LAUSUNTO_20171103075000_419913.PDF


 17. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Thu Nov 02 00:00:01 EET 2017  Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419980/LAUSUNTO_20171107122000_419980.PDF


 18. Jämsän kaupungin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Jämsän kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419772/LAUSUNTO_20171101063000_419772.PDF


 19. Loviisan kaupungin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Loviisan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419788/LAUSUNTO_20171101090000_419788.PDF


 20. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419789/LAUSUNTO_20171101090000_419789.PDF


 21. Valtiokonttorin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Valtiokonttori
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419790/LAUSUNTO_20171101090000_419790.PDF


 22. Maanmittauslaitoksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Maanmittauslaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419791/LAUSUNTO_20171101091000_419791.PDF


 23. Tampereen yliopisto lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Tampereen yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419797/LAUSUNTO_20171101094000_419797.PDF


 24. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet)
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419798/LAUSUNTO_20171101103000_419798.PDF


 25. Jyväskylän yliopiston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Jyväskylän yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419799/LAUSUNTO_20171101104000_419799.PDF


 26. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Varsinais-Suomen käräjäoikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419800/LAUSUNTO_20171101104000_419800.PDF


 27. Oikeusrekisterikeskuksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Oikeusrekisterikeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419801/LAUSUNTO_20171101104000_419801.PDF


 28. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419802/LAUSUNTO_20171101105000_419802.PDF


 29. Imatran kaupungin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Imatran kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419803/LAUSUNTO_20171101105000_419803.PDF


 30. Helsingin hovioikeuden lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Helsingin hovioikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419808/LAUSUNTO_20171101114000_419808.PDF


 31. KEHA-keskuksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  KEHA-keskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419809/LAUSUNTO_20171101114000_419809.PDF


 32. Itä-Suomen hovioikeuden lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Itä-Suomen hovioikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419812/LAUSUNTO_20171101115000_419812.PDF


 33. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419814/LAUSUNTO_20171101115000_419814.PDF


 34. Suomen Akatemian lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Suomen Akatemia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419815/LAUSUNTO_20171101115000_419815.PDF


 35. Onnettomuustutkintakeskuksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Onnettomuustutkintakeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419816/LAUSUNTO_20171101120000_419816.PDF


 36. Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419817/LAUSUNTO_20171101120000_419817.PDF


 37. Pelastusopiston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Pelastusopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419818/LAUSUNTO_20171101120000_419818.PDF


 38. Helsingin yliopiston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Helsingin yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419822/LAUSUNTO_20171101122000_419822.PDF


 39. Maahanmuuttoviraston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Maahanmuuttovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419827/LAUSUNTO_20171101124000_419827.PDF


 40. Suomen ympäristökeskuksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Suomen ympäristökeskus SYKE
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419828/LAUSUNTO_20171101124000_419828.PDF


 41. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista, 1.11.2017

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Palvelualojen työnantajat PALTA ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419829/LAUSUNTO_20171101124000_419829.PDF


 42. Kevan lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Keva
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419830/LAUSUNTO_20171101125000_419830.PDF


 43. Sonkajärven kunnan lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Sonkajärven kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419834/LAUSUNTO_20171101130000_419834.PDF


 44. Valtakunnanvoudinviraston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Valtakunnanvoudinvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419835/LAUSUNTO_20171101130000_419835.PDF


 45. Ulkoasiainministeriön lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Ulkoasiainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419836/LAUSUNTO_20171101131000_419836.PDF


 46. Maa- ja metsätalousministeriön lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Maa- ja metsätalousministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419840/LAUSUNTO_20171101133000_419840.PDF


 47. Tampereen teknillinen yliopiston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Tampereen teknillinen yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419841/LAUSUNTO_20171101133000_419841.PDF


 48. Rikosseuraamuslaitoksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Rikosseuraamuslaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419846/LAUSUNTO_20171101134000_419846.PDF


 49. Kiuruveden kaupungin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Kiuruveden kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419847/LAUSUNTO_20171101134000_419847.PDF


 50. Porin kaupungin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista, 1.11.2017

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Porin kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419854/LAUSUNTO_20171101141000_419854.PDF


 51. Maaseutuviraston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Maaseutuvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419855/LAUSUNTO_20171101141000_419855.PDF


 52. Lieksan kaupungin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Lieksan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419856/LAUSUNTO_20171101142000_419856.PDF


 53. Aalto yliopiston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Aalto yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419857/LAUSUNTO_20171101142000_419857.PDF


 54. Tilastokeskuksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Tilastokeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419858/LAUSUNTO_20171101142000_419858.PDF


 55. Ilmatieteen laitoksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Ilmatieteen laitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419859/LAUSUNTO_20171101143000_419859.PDF


 56. Vihdin kunnan lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Vihdin kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419866/LAUSUNTO_20171102062000_419866.PDF


 57. Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Patentti- ja rekisterihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419867/LAUSUNTO_20171102063000_419867.PDF


 58. Suomen metsäkeskuksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Suomen metsäkeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419869/LAUSUNTO_20171102063000_419869.PDF


 59. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419870/LAUSUNTO_20171102063000_419870.PDF


 60. Luonnonvarakeskuksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Luonnonvarakeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419871/LAUSUNTO_20171102063000_419871.PDF


 61. Poliisihallituksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Poliisihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419872/LAUSUNTO_20171102064000_419872.PDF


 62. Teknologiateollisuus ry:n lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Teknologiateollisuus ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419873/LAUSUNTO_20171102064000_419873.PDF


 63. Valviran lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Valvira
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419874/LAUSUNTO_20171102065000_419874.PDF


 64. Taideyliopiston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Taideyliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419875/LAUSUNTO_20171102065000_419875.PDF


 65. Open Knowledge Finlandin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Open Knowledge Finland
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419876/LAUSUNTO_20171102065000_419876.PDF


 66. FiCom ry:n lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Nov 01 00:00:01 EET 2017  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419916/LAUSUNTO_20171103082000_419916.PDF


 67. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419730/LAUSUNTO_20171031062000_419730.PDF


 68. Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry:n lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419731/LAUSUNTO_20171031062000_419731.PDF


 69. Pohjois-Savon liiton lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Pohjois-Savon liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419732/LAUSUNTO_20171031070000_419732.PDF


 70. Helsingin käräjäoikeuden lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Helsingin käräjäoikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419735/LAUSUNTO_20171031082000_419735.PDF


 71. Eduskunnan kanslian lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Eduskunnan kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419739/LAUSUNTO_20171031085000_419739.PDF


 72. Turun kaupungin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Turun kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419743/LAUSUNTO_20171031102000_419743.PDF


 73. Puolustusministeriön lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista, 31.10.2017

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Puolustusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419744/LAUSUNTO_20171031103000_419744.PDF


 74. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Anu Hakkarainen-Kiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419749/LAUSUNTO_20171031121000_419749.PDF


 75. Utajärven kunnan lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Utajärven kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419750/LAUSUNTO_20171031121000_419750.PDF


 76. Valtiontalouden tarkastusviraston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Valtiontalouden tarkastusvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419751/LAUSUNTO_20171031122000_419751.PDF


 77. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419752/LAUSUNTO_20171031122000_419752.PDF


 78. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Innovaatiorahoituskeskus Tekes
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419754/LAUSUNTO_20171031130000_419754.PDF


 79. Suojelupoliisin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Suojelupoliisi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419755/LAUSUNTO_20171031130000_419755.PDF


 80. Opetushallituksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Opetushallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419756/LAUSUNTO_20171031130000_419756.PDF


 81. Hämeenlinnan kaupungin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Hämeenlinnan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419759/LAUSUNTO_20171031133000_419759.PDF


 82. Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419760/LAUSUNTO_20171031133000_419760.PDF


 83. Säteilyturvakeskuksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Säteilyturvakeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419761/LAUSUNTO_20171031134000_419761.PDF


 84. Viestintävirasto lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Viestintävirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419762/LAUSUNTO_20171031135000_419762.PDF


 85. Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Valtakunnansyyttäjänvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419773/LAUSUNTO_20171101063000_419773.PDF


 86. Tampereen kaupungin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Tampereen kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419774/LAUSUNTO_20171101064000_419774.PDF


 87. Metsähallituksen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Metsähallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419775/LAUSUNTO_20171101064000_419775.PDF


 88. Lappeenrannan kaupungin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Lappeenrannan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419776/LAUSUNTO_20171101064000_419776.PDF


 89. Suomen Yrittäjät ry:n lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Suomen Yrittäjät ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419777/LAUSUNTO_20171101064000_419777.PDF


 90. Liikenneviraston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Liikennevirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419778/LAUSUNTO_20171101064000_419778.PDF


 91. Kansallisarkiston lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Kansallisarkisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419779/LAUSUNTO_20171101070000_419779.PDF


 92. Sisäministeriön lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 31 00:00:01 EET 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419780/LAUSUNTO_20171101071000_419780.PDF


 93. Pääesikunnan lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Mon Oct 30 00:00:01 EET 2017  Pääesikunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419708/LAUSUNTO_20171030080000_419708.PDF


 94. Vaasan hallinto-oikeuden lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Mon Oct 30 00:00:01 EET 2017  Vaasan hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419714/LAUSUNTO_20171030095000_419714.PDF


 95. Suomen Journalistiliitto ry:n lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Mon Oct 30 00:00:01 EET 2017  Suomen Journalistiliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419717/LAUSUNTO_20171030110000_419717.PDF


 96. Kymenlaakson käräjäoikeuden lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Mon Oct 30 00:00:01 EET 2017  Kymenlaakson käräjäoikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419721/LAUSUNTO_20171030115000_419721.PDF


 97. Tuusulan kunnan lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Mon Oct 30 00:00:01 EET 2017  Tuusulan kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419722/LAUSUNTO_20171030120000_419722.PDF


 98. Pekka Henttosen lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Sun Oct 29 00:00:01 EEST 2017  Pakka Henttonen
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419704/LAUSUNTO_20171030065000_419704.PDF


 99. Nousiaisten kunnan lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Fri Oct 27 00:00:01 EEST 2017  Nousiaisten kunta
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 100. Salon kaupungin lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Fri Oct 27 00:00:01 EEST 2017  Salon kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419698/LAUSUNTO_20171027120000_419698.PDF


 101. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Fri Oct 27 00:00:01 EEST 2017  Hämeenlinnan hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419712/LAUSUNTO_20171030081000_419712.PDF


 102. Korkeimman hallinto-oikeuden lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Wed Oct 25 00:00:01 EEST 2017  Korkein hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419600/LAUSUNTO_20171025115000_419600.PDF


 103. Ympäristöministeriön lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 24 00:00:01 EEST 2017  Ympäristöministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419467/LAUSUNTO_20171024100000_419467.PDF


 104. Kirkkonummen kunnan lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

  Tue Oct 17 00:00:01 EEST 2017  Kirkkonummen kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/419251/LAUSUNTO_20171017100000_419251.PDF


 105. Taivalkosken kunnan lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista, 6.10.2017

  Fri Oct 06 00:00:01 EEST 2017  Taivalkosken kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/418585/LAUSUNTO_20171006084000_418585.PDF


 106. Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista, 5.10.2017

  Thu Oct 05 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/418507/LAUSUNTOPYYNTO_20171005115000_418507.PDF


 107. Lausuntopyyntö ja lausunnot Lausuntopalvelussa https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7ce3c761-d472-4d45-9f1a-3adae6b6604a

  Thu Oct 05 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 108. Jatkoaikapäätös: Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävä työryhmä

  Wed Jun 28 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -osasto/Palveluiden ja turvallisuu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/414640/PAATOS_20170630091000_414640.PDF


 109. Muutos Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävä työryhmän asettamispäätökseen

  Tue Jan 17 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -osasto/Tietopolitiikkayksikkö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/414641/PAATOS_20170630092000_414641.PDF


 110. Liikenne- ja viestintäministeriön jäsenmuutosesitys Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Fri Nov 25 00:00:01 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/261098/KIRJE_20161129081501_261098.PDF


 111. Tiedonhallintalakityöryhmän asettamispäätös

  Thu Nov 17 00:00:01 EET 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/260814/ASETTAMISPAATOS_20161121061501_260814.PDF


 112. Ulkoasiainministeriön jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Thu Nov 03 00:00:01 EET 2016  Ulkoasiainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/259427/KIRJE_20161104071501_259427.PDF


 113. Valtioneuvoston kanslian jäsenen nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Wed Oct 26 00:00:01 EEST 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/259180/KIRJE_20161028101501_259180.PDF


 114. Työ- ja elinkeinoministeriön jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Tue Oct 25 00:00:01 EEST 2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/259079/KIRJE_20161026071501_259079.PDF


 115. Kunta- ja aluehallinto-osaston jäsenen nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Tue Oct 25 00:00:01 EEST 2016  Valtiovarainministeriö / Kunta- ja aluehallinto-osasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/259095/KIRJE_20161026091501_259095.PDF


 116. Oulun kaupungin jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Fri Oct 21 00:00:01 EEST 2016  Oulun kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258982/KIRJE_20161021111502_258982.PDF


 117. Tampereen kaupungin jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Fri Oct 21 00:00:01 EEST 2016  Tampereen kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258983/KIRJE_20161021111502_258983.PDF


 118. Helsingin kaupungin jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Fri Oct 21 00:00:01 EEST 2016  Helsingin kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/259009/KIRJE_20161024111501_259009.PDF


 119. Ympäristöministeriön jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Wed Oct 19 00:00:01 EEST 2016  Ympäristöministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258879/KIRJE_20161019111502_258879.PDF


 120. Opetus- ja kulttuuriministeriön jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Wed Oct 19 00:00:01 EEST 2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258907/KIRJE_20161020081501_258907.PDF


 121. Suomen Kuntaliiton päivitetty jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Wed Oct 19 00:00:01 EEST 2016  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258910/KIRJE_20161020101501_258910.PDF


 122. Liikenne- ja viestintäministeriön jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Tue Oct 18 00:00:01 EEST 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258843/KIRJE_20161018101501_258843.PDF


 123. Tietosuojavaltuutetun toimiston vastaus jäsenten nimeämispyyntöön Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Tue Oct 18 00:00:01 EEST 2016  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258845/KIRJE_20161018121501_258845.PDF


 124. Sisäministeriön jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Mon Oct 17 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258806/KIRJE_20161017081501_258806.PDF


 125. Suomen Kuntaliiton jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Mon Oct 17 00:00:01 EEST 2016  Suomen Kuntaliitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258818/KIRJE_20161017111501_258818.PDF


 126. Puolustusministeriön jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Mon Oct 17 00:00:01 EEST 2016  Puolustusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258822/KIRJE_20161017141501_258822.PDF


 127. Maa- ja metsätalousministeriön jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Mon Oct 17 00:00:01 EEST 2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258878/KIRJE_20161019111501_258878.PDF


 128. Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Mon Oct 17 00:00:01 EEST 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258888/KIRJE_20161019121501_258888.PDF


 129. Kansallisarkiston jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Fri Oct 14 00:00:01 EEST 2016  Kansallisarkisto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258778/KIRJE_20161017061501_258778.PDF


 130. Valtioneuvoston kanslian lisäaikapyyntö jäsenten nimeämispyyntöön Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Fri Oct 14 00:00:01 EEST 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 131. Turun kaupungin jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Thu Oct 13 00:00:01 EEST 2016  Turun kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258737/KIRJE_20161013140557_258737.PDF


 132. Jäsenten nimeämispyyntö Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävään työryhmään

  Thu Oct 06 00:00:01 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/258656/KIRJE_20161011081501_258656.PDF

 1. Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset - Työryhmän raportti, 29.9.2017

  2017  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/22131/418337/JULKAISU_20171002092000_418337.PDF