Laki kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laki ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu


Hankenumero

VM140:00/2016

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Hankkeen tila

Päättynyt

Yhteyshenkilö

Markus Teräväinen, neuvotteleva virkamies, p. 02955 30717; etunimi.sukunimi@vm.fi

Organisointitapa

Ilman asettamista tehtävä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kevyiden moottoriajoneuvojen verosta. Siinä otettaisiin käyttöön uusi valtiolle tuloutettava vuotuinen vero, joka kohdistuisi L3 ja L4 -luokan moottori-pyöriin sekä L5 ja L7 -luokan kolmi- ja nelipyöriin, kuten eräisiin mönkijöihin. Vero ei kuitenkaan koskisi näihin luokkiin kuuluvia ajoneuvoja, joiden moottorin sylinteritilavuus olisi enintään 125 kuutiosenttimetriä, kuten kevytmoottoripyöriä. Vero ei myöskään koskisi L1 ja L2 -luokkaan kuu-luvia mopoja eikä L6 -luokkaan kuuluvia mopoautoja.

Veron määrä olisi 150 euroa vuodessa.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan, kuvaus

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaan rekisteröidyille veneille ja moottoriajoneuvoille säädetään vuotuinen vero, joka tuottaa yhteensä 50 miljoonaa euroa vuodessa. Vero päätettiin ottaa käyttöön vuoden 2017 toukokuussa. Moottoriajoneuvojen osuudeksi veron tuottotavoitteesta on päätetty 30 miljoonaa euroa vuodessa.

Hankkeen suhde talousarvioon

Kyllä

Hankkeen suhde talousarvioon, kuvaus

Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioon ja on otettu huomioon valtion vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä.

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön, kuvaus

Ajoneuvoverolaki 1281/2003

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Kyllä

Kiireellisyyden peruste

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2017

Ajankohta, jolloin HE tullee VN:oon

2/2017

Istuntokausi, jolloin HE annetaan eduskunnalle

Kevät 2017

Aihealueet

Talous. Verotus. Vakuutus. Raha

Asiasanat

Ajoneuvoverotus, Moottoriajoneuvot, Verotus

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Teräväinen Markus neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Valmistelija
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

136 asiakirjaa


 1. Ålands landskapsregering; Utlåtande över utkast till regeringens proposition om lag om skatt på lätta fordon och lag om ändring av 21 och 57 § fordonskattelagen

  Thu Jan 26 00:00:00 EET 2017  Ålands landskapsregering
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405659/LAUSUNTO_20170127115000_405659.DOCX


 2. Lausuntopyynnön liite; HE kevyet moottoriajoneuvot SV (esitys kokonaisuudessaan) - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skatt på lätta motorfordon och till lag om ändring av 21 och 57 § i fordonsskattelagen

  Thu Jan 19 00:00:00 EET 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405343/LAUSUNTOPYYNTO_20170119093000_405343.PDF


 3. Poliisihallituksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Wed Jan 18 00:00:00 EET 2017  Poliisihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405292/LAUSUNTO_20170118124000_405292.PDF


 4. MP-Kauppiaat ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:01 EET 2017  MP-Kauppiaat ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/404989/LAUSUNTO_20170116121000_404989.PDF


 5. Esa Alanteen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:01 EET 2017  Esa Alanne
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Veronmaksajain Keskusliitto ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Veronmaksajain Keskusliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405028/LAUSUNTO_20170116132000_405028.PDF


 7. Pasi Rauhalan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Pasi Rauhala
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Suomen Moottoriliitto ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Suomen Moottoriliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405030/LAUSUNTO_20170116132000_405030.PDF


 9. Autoliitto ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Autoliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405033/LAUSUNTO_20170116133000_405033.PDF


 10. Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Suomen luonnonsuojeluliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405034/LAUSUNTO_20170116133000_405034.PDF


 11. Muunneltujen moottoripyörien yhdistys MMAF ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Muunneltujen moottoripyörien yhdistys MMAF ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405041/LAUSUNTO_20170116134000_405041.PDF


 12. Sisäministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405046/LAUSUNTO_20170116135000_405046.PDF


 13. Osmo Leikon lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Osmo Leikko
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 14. Hannu Koposen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Hannu Koponen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 15. Malviina Haklin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Malviina Hakli
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 16. Ida Alvaksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Ida Alvas
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 17. Merja Lehtisen kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Merja Lehtinen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 18. Sisäministeriön poliisiosaston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Sisäministeriön poliisiosasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405122/LAUSUNTO_20170117065000_405122.PDF


 19. Heikki Mäntyniemen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Heikki Mäntyniemi
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 20. Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405131/LAUSUNTO_20170117075000_405131.PDF


 21. Timo Monosen kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Timo Mononen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 22. Oikeusministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405214/LAUSUNTO_20170117124000_405214.PDF


 23. Moottoripyöräkerho 69 ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Sun Jan 15 00:00:01 EET 2017  Moottoripyöräkerho 69 ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/404990/LAUSUNTO_20170116121000_404990.PDF


 24. Vesa Salmelan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Sun Jan 15 00:00:01 EET 2017  Vesa Salmela
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 25. Eero Makkosen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Sun Jan 15 00:00:01 EET 2017  Eero Makkonen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 26. Japsistarat ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Sun Jan 15 00:00:00 EET 2017  Japsistarat ry
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 27. Jarno Asialan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Sun Jan 15 00:00:00 EET 2017  Jarno Asiala
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 28. MC Lifestylen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Sat Jan 14 00:00:01 EET 2017  MC Lifestyle
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/404981/LAUSUNTO_20170116115000_404981.PDF


 29. Mikko Eskolan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Sat Jan 14 00:00:01 EET 2017  Mikko Eskola
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 30. Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Sat Jan 14 00:00:01 EET 2017  Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/404984/LAUSUNTO_20170116120000_404984.PDF


 31. Veteraanimoottoripyöräklubi ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Sat Jan 14 00:00:01 EET 2017  Veteraanimoottoripyöräklubi ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/404985/LAUSUNTO_20170116120000_404985.PDF


 32. Matti Remeksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Sat Jan 14 00:00:01 EET 2017  Matti Remes
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 33. Kimmo Röytän lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:01 EET 2017  Kimmo Röyttä
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 34. Ural-Roikka ry:n kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:01 EET 2017  Ural-Roikka ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/404932/LAUSUNTO_20170116081000_404932.PDF


 35. Statens ämbetsverk på Åland; lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:01 EET 2017  Statens ämbetsverk på Åland
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/404946/LAUSUNTO_20170116094000_404946.PDF


 36. Teknisen Kaupan Liitto ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:01 EET 2017  Teknisen Kaupan Liitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/404966/LAUSUNTO_20170116112000_404966.PDF


 37. Martti Niemelän lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:01 EET 2017  Martti Niemelä
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 38. Suomen Motoristit ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:01 EET 2017  Suomen Motoristit ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/404969/LAUSUNTO_20170116113000_404969.PDF


 39. Jari Komulaisen kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:01 EET 2017  Komulainen Jari
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 40. Samuli Kosken lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:01 EET 2017  Samuli Koski
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 41. Pasi Laineen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:01 EET 2017  Pasi Laine
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 42. Suomen Yrittäjien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:00 EET 2017  Suomen Yrittäjät
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405021/LAUSUNTO_20170116131000_405021.PDF


 43. Project MP -ryhmän lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:00 EET 2017  Project MP -ryhmä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405022/LAUSUNTO_20170116131000_405022.PDF


 44. Tero Valmarin kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:00 EET 2017  Valmari Tero
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 45. Tuomas Nybergin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:00 EET 2017  Tuomas Nyberg
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 46. Arto Rantasen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:00 EET 2017  Arto Rantanen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 47. Hannu Mattilan kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 13 00:00:00 EET 2017  Hannu Mattila
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 48. Matti Ristolan kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta, 13.1.2017

  Fri Jan 13 00:00:00 EET 2017  Matti Ristola
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 49. Jani Immosen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Jani Immonen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 50. Keijo Ruuskasen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Keijo Ruuskanen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 51. Ismo Laaksosen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Ismo Laaksonen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 52. CJ750 Club Finland ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta, 12.1.2017

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  CJ750 Club Finland ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/404874/LAUSUNTO_20170113130000_404874.PDF


 53. Joni Partasen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Partanen Joni
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 54. Harley-Davidson Club Finland ry:n kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Harley-Davidson Club Finland ry
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 55. Merja Savolaisen kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Savolainen Merja
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 56. Jenna Röytän lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Jenna Röyttä
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 57. Hannu Kalliolahden kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Kalliolahti Hannu
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 58. Cale Anderssonin kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Andersson Cale
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 59. Eija Hallikaisen kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Hallikainen Eija
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 60. Ari Leppiniemen kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Leppiniemi Ari
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 61. Aimo Nurmiston kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Nurmisto Aimo
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 62. Toni Bengtströmin kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Bengtström Toni
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 63. Marko Helmisen kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Helminen Marko
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 64. Tiina Kivilompolon kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Kivilompolo Tiina
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 65. BMW Moottoripyöräkerho ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  BMW Moottoripyöräkerho ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/404972/LAUSUNTO_20170116113000_404972.PDF


 66. Jani Kuoppalan kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:00 EET 2017  Jani Kuoppala
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 67. Juha Mämmin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:00 EET 2017  Juhua Mämmi
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 68. Harley-Davidson Club Finland ry:n kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Thu Jan 12 00:00:00 EET 2017  Harley-Davidson Club Finland ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/405267/LAUSUNTO_20170118084000_405267.PDF


 69. Marko Keloveden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Wed Jan 11 00:00:01 EET 2017  Marko Kelovesi
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 70. Matti Ristolan kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Wed Jan 11 00:00:01 EET 2017  Matti Ristola
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 71. Kai Pennasen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Wed Jan 11 00:00:01 EET 2017  Kai Pennanen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 72. Henry Ossin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Wed Jan 11 00:00:01 EET 2017  Henry Ossi
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 73. Matti Kirmasen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Wed Jan 11 00:00:01 EET 2017  Matti Kirmanen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 74. Rune Rehnbergin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Wed Jan 11 00:00:01 EET 2017  Rune Rehnberg
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 75. Tomi Maunusen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Wed Jan 11 00:00:01 EET 2017  Maununen Tomi
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 76. Jari Muikun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Wed Jan 11 00:00:01 EET 2017  Jari Muikku
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 77. Kimmo Virtasen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta, 10.1.2017

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Kimmo Virtanen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 78. Eki Koposen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Eki Koponen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 79. Kimmo Pöppösen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Kimmo Pöppönen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 80. Simo Kaulion lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Simo Kaulio
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 81. Timo Kiviön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Timo Kiviö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 82. Outi Savusen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta, 10.1.2017

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Outi Savunen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 83. Markus Monosen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Markus Mononen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 84. Tuomas Kivistön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Tuomas Kivistö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 85. Pekka Soinin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Pekka Soini
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 86. Esa Huotarin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Esa Huotari
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 87. Matti Ristolan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Matti Ristola
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 88. Oskari Fagerströmin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Oskari Fagerström
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 89. Teemu Kapulaisen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Teemu Kapulainen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 90. Janne Turusen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta, 10.1.2017

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Janne Turunen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 91. Juha Laurosen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Juha Lauronen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 92. Olli Savolaisen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta, 10.1.2017

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Olli Savolainen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 93. Irmeli Pesosen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Irmeli Pesonen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 94. Petri Kivisen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Petri Kivinen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 95. RiceRocketRacing ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  RiceRocketRacing ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/404740/LAUSUNTO_20170111145000_404740.PDF


 96. Jussi Myllerin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Jussi Myller
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 97. Vesa Salaman lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Vesa Salama
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 98. Esa Anttion lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Esa Anttio
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 99. Marko Ranisen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Marko Raninen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 100. Juha Korven lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Juha Korpi
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 101. Tuukka Homman lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Homma Tuukka
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 102. Janne Tauriaisen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:01 EET 2017  Tauriainen Janne
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 103. Arto Olkkosen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:00 EET 2017  Arto Olkkonen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 104. Kim Parin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:00 EET 2017  Kim Par
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 105. Ilkka Siponmaan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:00 EET 2017  Ilkka Siponmaa
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 106. Keijo Ruuskasen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:00 EET 2017  Keijo Ruuskanen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 107. Kimmo Kuitusen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Jan 10 00:00:00 EET 2017  Kimmo Kuitunen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 108. Suvi Karhun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017  Suvi Karhu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 109. Sami Sepän lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017  Sami Seppä
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 110. Hannu Katteluksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017  Hannu Kattelus
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 111. Jani Koskisen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017  Jani Koskinen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 112. Tero Liimataisen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017  Tero Liimatainen
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 113. Joona Sirviön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017  Joona Sirviö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 114. Pekka Aakon lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017  Pekka Aakko
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 115. Aleksanteri Heikkilän lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017  Aleksanteri Heikkilä
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 116. Pietu Piiponniemen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017  Pietu Piiponniemi
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 117. Timo Mouhun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017  Timo Mouhu
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 118. Sami Kujalan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017  Sami Kujala
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 119. Jari Anderssonin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017  Jari Andersson
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 120. Mauri Tuomiston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017  Mauri Tuomisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 121. Juha Hjeltin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017  Juha Hjelt
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 122. Ilkka Huovilan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:00 EET 2017  Ilkka Huovila
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 123. Jani Blomin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:00 EET 2017  Jani Blom
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 124. Mikko Viitalan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Jan 09 00:00:00 EET 2017  Mikko Viitala
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 125. Emeritusprofessori Esko Linnakankaan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Sun Jan 08 00:00:01 EET 2017  Emeritusprofessori Esko Linnakangas
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/263292/LAUSUNTO_20170109071501_263292.PDF


 126. Auto- ja liikennetoimittajat ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Jan 06 00:00:01 EET 2017  Auto- ja liikennetoimittajat ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/404975/LAUSUNTO_20170116114000_404975.PDF


 127. Keski-Suomen Konepyöräseura ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Wed Jan 04 00:00:01 EET 2017  Keski-Suomen Konepyöräseura ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/263264/LAUSUNTO_20170105131501_263264.PDF


 128. Juho Jussila Oy:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Wed Dec 28 00:00:01 EET 2016  Juho Jussila Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/263263/LAUSUNTO_20170105131501_263263.PDF


 129. Tommi Simonin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Dec 23 00:00:01 EET 2016  Tommi Simon
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 130. Rajavartiolaitoksen lausunto (PDF) luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Tue Dec 20 00:00:01 EET 2016  Rajavartiolaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/262586/LAUSUNTO_20161221091501_262586.PDF


 131. Arto Pyykkösen kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Dec 19 00:00:01 EET 2016  Arto Pyykkönen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 132. Pentti Maukosen kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Mon Dec 19 00:00:01 EET 2016  Pentti Maukonen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 133. Kuisma Lappalaisen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Sat Dec 17 00:00:01 EET 2016  Kuisma Lappalainen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 134. Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Dec 16 00:00:01 EET 2016  Valtiovarainministeriö/Vero-osasto/Valmisteverotusyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/262431/LAUSUNTOPYYNTO_20161216131501_262431.PDF


 135. Lausuntopyynnön liite; HE kevyet moottoriajoneuvot ja laki ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Dec 16 00:00:01 EET 2016  Valtiovarainministeriö/Vero-osasto/Valmisteverotusyksikkö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22288/262437/KIRJE_20161216131502_262437.DOCX


 136. Mikko Pakarisen kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

  Fri Dec 16 00:00:01 EET 2016  Mikko Pakarinen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

Ei julkaisuja