Aleksi Kopponen, erityisasiantuntija

VM, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto, digitalisaatio
0295530145   etunimi.sukunimi@vm.fi
Postiosoite: PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Mariankatu 9, 00170 HELSINKI