Hyppää sisältöön
Media

Hyvinvointialueille valtionavustusta sote-palveluiden saatavuuden ja jatkuvuuden lisäämiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2022 13.40
Tiedote

Suomen kestävän kasvun ohjelman toiset valtionavustukset on myönnetty hyvinvointialueille. Kaikkiaan alueiden saama rahoitus on liki 300 miljoonaa euroa. Rahoitus on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden lisäämiseksi.

Hyvinvointialueet saivat Suomen kestävän kasvun ohjelman toisen valtionavustushaun rahoituspäätökset joulukuussa. Sosiaali- ja terveysministeriön käsittelemien haettujen avustusten kokonaismäärä oli noin 372 miljoonaa euroa, josta nyt jaetaan reilut 255 miljoonaa euroa. Edellisen kerran hyvinvointialueet saivat elpymisvälineestä rahoitusta valtionavustuksina keväällä 2022. Tällöin rahoitusta myönnettiin yhteensä noin 34 miljoonaa euroa.

Rahoituksella edistetään perustason hoitotakuun toteutumista, kavennetaan eriarvoisuutta kohdentamalla sitä haavoittuvien ryhmien palveluiden parantamiseen sekä panostamalla ongelmien nykyistä varhaisempaan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on vahvistaa palveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta sekä lisätä uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa.  

Uusien toimintamallien tulee huomioida erilaiset palvelutarpeet

Koronasta aiheutuvan hoitovelan purun lisäksi tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi koko maassa uusien toimintatapojen käyttöönoton avulla sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista.

Valtionavustuksella toteutettavien toimien on tarkoitus olla kunkin hyvinvointialueen strategian mukaisia ja rahoituksella tuetaan toimintamallien uudistamista hyvinvointialueilla. Kehittämishankkeilla kyetään edistämään alueilla tehokkaasti mm. digitaalisten palveluiden kehittymistä, jolla on suoria vaikutuksia palveluiden saatavuuteen ja sujuvuuteen. Samalla tulee kuitenkin huomioida sellaiset ryhmät, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluita. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan palveluihin pääsy ja niiden toimivuus ovat ensisijaisia asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta.

– Hoiva- ja hoitovelkaa pyritään kuromaan umpeen osin myös uudenlaisilla toimintatavoilla ja palveluiden järjestelyillä, toteaa ministeri Kiuru.

Valtionavustusta haettiin kaikkien 21 hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin kehittämishankkeisiin. Lisäksi yhteisen hakemuksen jättivät sosiaalialan osaamiskeskukset. Nyt myönnettävä rahoitus on hankkeiden käytössä vuosina 2023-2025. STM myöntää rahoituksen täysimääräisenä valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin ilman omarahoitusosuutta.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen saanto EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä on yhteensä 2,6 miljardia euroa, josta noin 369 miljoonaa euroa kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen.  

Lisätietoja:

Kirsi Paasovaara
hankepäällikkö, STM, p. 0295163012, kirsi.paasovaara(at)gov.fi  

Heli Parikka
asiantuntija, STM, p. 0295163165, heli.parikka(at)gov.fi 

Sanna Hämäläinen
projektisihteeri, STM, p. 0295163523, sanna.hamalainen(at)gov.fi