Hyppää sisältöön
Media

Suomi mukana vetytalouden eurooppalaisen arvoketjun rakentamisessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.7.2022 14.19
Tiedote

Euroopan komissio hyväksyi 15.7.2022 15 jäsenvaltion esittämän enintään 5,4 miljardin euron julkisen tuen hankkeisiin, joilla vauhditetaan puhtaan vedyn tuotantoa ja vedyn uusien käyttökohteiden kehittämistä. Julkisen tuen odotetaan saavan aikaan lisäksi 8,8 miljardin euron yksityiset investoinnit. Suomi on yksi hankkeeseen osallistuvista jäsenvaltioista.

”Tulemme tarvitsemaan runsaasti lisää puhdasta sähkön tuotantoa, kun teollisuus sähköistyy ja liikenne puhdistuu. Vety on tässä tärkeässä roolissa. Suomi on jo pidemmän aikaa kulkenut määrätietoisesti kohti puhtaampia energiaratkaisuja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa investoimalla vetytalouteen. Yhdessä muiden EU-maiden kanssa olemme myös vahvempi tekijä puhtaan vedyn markkinoilla”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Komission hyväksyntä perustuu vetytalouden ensimmäiseen EU:n valtiontukisääntöihin kuuluvaan IPCEI-tiedonantoon. 

Komissio on asettanut tavoitteen pystyä tuottamaan 10 miljoonaa tonnia puhdasta vetyä vuonna 2030. Nyt hyväksyttyjen hankkeiden avulla pyritään jäsenvaltioiden rajat ylittävään yritysten väliseen yhteistyöhön. Yhteistyötä tarvitaan, jotta Eurooppa saavuttaa johtavan aseman vedyn teollisen tason tuottamisessa ja hyödyntämisessä.

Suomessa rahoituksen piirissä yksi yritys

Suomesta vetytalouden ensimmäisessä IPCEI-kokonaisuudessa on mukana yksi yritys, Neste Oyj. Komission hyväksynnän saaneissa Nesteen hankkeissa kehitetään ratkaisuja puhtaan vedyn tuotannolle ja hyödyntämiselle Nesteen jalostamoprosesseissa.

Suomessa lopullisen rahoituspäätöksen tekee Business Finland syksyn 2022 aikana.

Komission nyt hyväksymissä 41 hankkeessa on mukana 35 yritystä, joista osa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä startup-yrityksiä. Laajassa yhteistyössä on mukana myös yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Hankkeilla odotetaan olevan merkittäviä kerrannaisvaikutuksia ympäri Eurooppaa.

Suomi tavoittelee yhdessä EU:n kanssa edelläkävijyyttä vetytaloudessa

Suomessa vetytalouden arvoketjuun liittyvät hankkeet ovat osa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettavaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Hankkeet tukevat osaltaan hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti rahoitus kohdennetaan vetyarvoketjun investointeihin, joissa vedyn käyttökohteita ovat teollisuus, liikenne ja mahdolliset muut hiilidioksidin hyödyntämiseen perustuvat uudet tuotteet ja ratkaisut. Vedyn tuotanto hankkeissa perustuu ensisijaisesti vähähiilisen sähkön käyttöön. Business Finland on järjestänyt vetytalouden IPCEI-prosessista kaksi hakukierrosta, joten on odotettavissa, että loppuvuodesta komissio hyväksyy lisää suomalaisten yritysten hankkeita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee sataprosenttisesti tukea EU:n elpymis- ja palautumistukivälineessä määriteltyä ilmastokriteeriä. Hankkeiden on myös täytettävä ”ei merkittävää haittaa” -periaate (do no significant harm, DNSH), joka tarkoittaa, että investoinnit eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristötavoitteille.

IPCEI on lyhenne sanoista Important Project of Common European Interest eli Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke. IPCEI-hankkeita koskee erillinen, kevyempi valtiontukisäännöstö, jonka mukaan valtio voi tukea yrityksiä normaalia joustavammin.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Anita Silanterä, TEM, p. 029 504 7256
johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, p. 0295 047 054
Ecosystem Lead, Energy Tero Ijäs, Business Finland, p. 050 599 2620
Head of Industry, Cleantech, Invest In, Markku Kivistö, Business Finland, p. 050 557 7968

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU

Mika Lintilä