Hyppää sisältöön
Media

Uusi hanke edistää yritysten taloushallinnon digitalisoitumista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2021 10.29
Tiedote

Yrityksen digitalous -hanke luo edellytykset yritysten siirtymiseksi reaaliaikatalouteen. Siinä esimerkiksi laskut ja kuitit ovat sähköisiä, ja liiketoimintaa koskeva tieto siirtyy automaattisesti eri järjestelmien välillä. Ajantasainen tieto ja sen käsittelyn automatisointi lisäävät tuottavuutta niin yrityksissä kuin julkisessa hallinnossa.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 15.6.2021 Yrityksen digitalous -hankkeen vuosille 2021–2024. Hanketta koordinoi Patentti- ja rekisterihallitus.

– Hallitus haluaa tehdä Suomesta reaaliaikatalouden edelläkävijän. Tässä hankkeessa kehitetään perusratkaisut reaaliaikaan siirtymiseksi, mikä puolestaan mahdollistaa merkittävän tuottavuuden kasvun niin yrityksissä kuin julkisessa hallinnossakin, toteaa hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja valtiosihteeri Ville Kopra.

Hallitus on sitoutunut edistämään digitalisaatiota ja reaaliaikaista taloutta

Yrityksen digitalous -hanke toteuttaa pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteita muun muassa

  • hallinnon ja koko yhteiskunnan digitalisaation edistämisestä
  • yritysten toimintaympäristön kehittämisestä
  • tavoitteesta maailman parhaasta julkisesta hallinnosta
  • harmaan talouden vastaisista toimenpiteistä
  • yritysten tarpeettomien hallinnollisten velvoitteiden vähentämisestä ja sääntelyn sujuvoittamisesta.

Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, ja sitä rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Euroopan unionin neuvosto tekee lopullisen päätöksen kansallisen ohjelman hyväksymisestä kesän 2021 aikana.

Toteutus yksityisten toimijoiden ja viranomaisten yhteistyönä

– Tiivis yhteistyö yksityisen ja julkisen puolen toimijoiden välillä on välttämätöntä, jotta hanke onnistuu ja Suomesta tulee digitalouden edelläkävijä, valtiosihteeri Kopra sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut johtoryhmän, joka koostuu ministeriöiden, virastojen ja sidosryhmien edustajista. Johtoryhmän tehtävänä on ohjata, tukea ja seurata hankkeen tavoitteiden mukaista toteutusta sekä käsitellä hankkeen kustannuksiin, tavoitteisiin ja aikatauluun vaikuttavat merkittävät muutokset.

Johtoryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja: valtiosihteeri Ville Kopra
Varapuheenjohtaja: osastopäällikkö Antti Neimala

Jäsenet:

osastopäällikkö Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö
osastopäällikkö Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö
tietohallintoneuvos Maria Nikkilä, valtiovarainministeriö
ylijohtaja Pekka Rehn, Digi- ja väestötietovirasto
pääjohtaja Antti Riivari, Patentti- ja rekisterihallitus
pääjohtaja Markus Sovala, Tilastokeskus
pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori
pääjohtaja Markku Heikura, Verohallinto
asiantuntija Leena Nyman, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
johtaja Taina Ahvenjärvi, Finanssiala 
toimitusjohtaja Mari Kiviniemi, Kaupan liitto
johtaja Jarkko Huovinen, Suomen Kuntaliitto
toimitusjohtaja Jari Seppä, Suomen Taloushallintoliitto
digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, Suomen yrittäjät
asiantuntija Marja Hamilo, Teknologiateollisuus

Lisätiedot:
valtiosihteeri Ville Kopra, p. 0295 047 184
hallitusneuvos Liisa Huhtala, TEM, p. 029 504 7062

Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU