Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lyhennelmä

Ministeriö oli 7.8.2008 päättänyt purkaa projektisuunnittelija A:n määräaikaisen virkasuhteen päättymään 7.8.2008. Perusteena oli sopimattomuus tasa-arvoyksikön projektisuunnittelijan tehtäviin. A ei ollut saanut hänelle annettuja tehtäviä valmiiksi asetetuissa kohtuullisissa määräajoissa. A:lle oli nimittämiskirjassa määrätty kuuden kuukauden koeaika. Samaan aikaan A:n kanssa oli ministeriöön nimitetty projektikoordinaattori B, jolle ei ollut määrätty koeaikaa.

Ministeriön selvityksen mukaan ministeriössä oli pääsääntönä se, että koeaika määrätään, jos nimitettävä ei ole aikaisemmin työskennellyt ministeriön palveluksessa, eikä hänen osaamisensa tai työtapansa ole muista yhteyksistä ennestään ministeriössä hyvin tiedossa. Virkamieslautakunnan mukaan A:lle määrätty koeaika oli siten ollut perusteltu. Ministeriön yksikön päällikkö oli tuntenut B:n sekä hänen osaamisensa muusta yhteydestä pitkältä ajalta, mistä syystä koeajan määräämättä jättämistä voitiin pitää perusteltuna. A:ta ei ollut siten asetettu koeaikaa määrättäessä perusteettomasti eri asemaan. Koska A ei ollut saanut määräajoissa tehtäviään valmiiksi, A:n tapaan ja kykyihin hoitaa virkatehtäviään ei oltu tyytyväisiä. Asiassa ei ollut ilmennyt, että A:n virkasuhde olisi purettu epäasiallisilla perusteilla, joten hänen virkasuhteensa oli voitu purkaa koeaikana.

Virkamieslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Valtion_virkamiesL_10_§
Valtion_virkamiesL_11_§