Hyppää sisältöön
Media

Lyhennelmä

Käräjäoikeuden päätös 10.12.2007, jolla toimistosihteeri A:n virkasuhde on purettu 18.6.2007 lukien. Käräjäoikeus on purkanut A:n virkasuhteen syystä, että hän on 18. - 25.6.2007 ollut ilman hyväksyttävää syytä poissa työpaikaltaan.

A:lla on pitkäaikainen alkoholiongelma. Työnantaja on vuodesta 2003 lähtien puuttunut A:n alkoholinkäyttöön ja siihen liittyviin poissaoloihin muun muassa usein varoituksin ja ohjaamalla hänet useampaan kertaan päihdehoitoon. Hoitoonohjaustoimenpiteet ovat kuitenkin pääosin jääneet tuloksettomaksi. A on keväällä 2007 ohjattu hoitoon. Hän on heti 8.6.2007 päättyneen hoitojakson jälkeisenä viikonloppuna aloittanut alkoholinkäytön ja ollut mitä ilmeisimmin sen seurauksena 18. - 25.6.2007 poissa työpaikaltaan ilman hyväksyttävää syytä. A:n hoito on alkoholinkäytöstä johtuen keskeytynyt.

A on ollessaan edellä kuvatulla tavalla ilman hyväksyttävää syytä poissa työpaikaltaan, ottaen erityisesti huomioon poissaolon syy ja seuraus sekä edellä sanotut olosuhteet kokonaisuudessaan, törkeästi laiminlyönyt virkavelvollisuuksiensa noudattamisen. Käräjäoikeudella on näin ollen ollut oikeus purkaa A:n virkasuhde. Käräjäoikeus on purkanut A:n virkasuhteen takautuvasti 18.6.2007 alkaen. Virkamieslain virkasuhteen purkamista koskevan säännöksen sanamuoto, virkasuhde voidaan heti purkaa, ei kuitenkaan mahdollista virkasuhteen purkamista takautuvasti. A:n virkasuhde on tästä syystä katsottava purkautuneeksi vasta siitä ajankohdasta, kun sitä koskeva päätös on laillisesti tehty eli 10.12.2007.

Oikaisuvaatimus hylättiin. Virkasuhde on kuitenkin katsottava purkautuneeksi vasta käräjäoikeuden päätöksen tekopäivänä eli 10.12.2007.

Valtion_virkamiesL_33_§
Valtion_virkamiesL_34_§