Hyppää sisältöön
Media

Vanhempi konstaapeli X oli irtisanottu 29.5.1996, koska hän oli menetellyt työtehtävissään virkamieslain, poliisiasetuksen ja työnantajan antamien ohjeiden vastaisesti. X oli käyttäytynyt yksityiselämässään poliisille sopimattomalla tavalla ja menettänyt näin sen luottamuksen, mitä poliisiviran hoitaminen edellytti. Hänet oli tavattu helmikuun 17- 18 päivien välisenä yönä päihtyneenä työhuoneestaan ja otettu päihtymyksen vuoksi säilöön yhteensä neljä kertaa vuosien 1995 ja 1996 aikana. X oli työnantajan mukaan syyllistynyt häiriökäyttäytymiseen kolme kertaa huhtikuussa 1996. Virkamieslautakunta oli ratkaisullaan 17.4.1996 no: 1150/95 kumonnut päätöksen, jolla X:n virkasuhde oli purettu.

Poliisilta vaaditaan ammattinsa vuoksi tavallista suurempaa harkintaa ja vastuuta käyttäytymisestään sekä virassa että vapaa-aikana. X oli jatkanut hallitsematonta alkoholinkäyttöään hoitoonohjauspäätöksestä huolimatta. X:n käytös oli ollut poliisille sopimatonta ja toistuvaa ja jatkunut vielä senkin jälkeen, kun työnantaja oli ryhtynyt toimenpiteisiin X:n virkasuhteen purkamiseksi. Poliisilaitoksella oli ollut riittävät perusteet X:n virkasuhteen irtisanomiseen. Oikaisuvaatimus hylättiin.

KHO: Ei muutosta.

Valtion_virkamiesL_14_§
Valtion_virkamiesL_25_§_2_mom
Valtion_virkamiesL_53_§
Valtion_virkamiesL_54_§
PoliisiA_13_§_2_mom