Hyppää sisältöön
Media

Osastonhammaslääkäri X oli 5.7.1996 annetulla päätöksellä lomautettu 27 päivän ajaksi. Hammaslääketieteen laitoksen henkilöstömenoihin käytettävät määrärahat olivat pienentyneet pääasiassa peruskoulutuksen lakkauttamisen seurauksena ja yliopiston mahdollisuudet tarjota osastonhammaslääkärille töitä olivat tilapäisesti vähentyneet.

Asiassa ei ollut erimielisyyttä siitä, että peruskoulutusta oltiin hammaslääketieteen laitoksella lakkauttamassa asteittain. Esitetyn selvityksen valossa yliopistolla katsottiin olleen perusteet vähentää hammaslääketieteen laitoksen henkilöstön palkkaukseen käytettäviä määrärahoja. Erikoishammaslääkärikoulutuksen ajoittuminen keväälle 1996 oli vastaavasti merkinnyt osastonhammaslääkäreiden työn vähenemistä saman vuoden syksyllä. Ottaen lisäksi huomioon lomauttamisen lyhytaikaisuuden yliopistolla katsottiin olleen valtion virkamieslain tarkoittama syy lomauttamiseen. Yliopistolta ei ollut voitu edellyttää muiden tehtävien tai koulutuksen järjestämistä X:lle. Ei ollut myöskään esitetty näyttöä siitä, että asiassa olisi loukattu tasapuolisen kohtelun vaatimusta osastonhammaslääkärien kesken. Oikaisuvaatimus hylättiin (Ään. 4-3).

KHO: ei muutosta.

Valtion_virkamiesL_36_§_2_mom
Valtion_virkamiesL_53_§
Valtion_virkamiesL_54_§