Hyppää sisältöön
Media

Lyhennelmä

Rajavartiosto on 18.6.2004 päättänyt purkaa A:n rajavartiolaitoksen kiinteistötyöntekijän virkasuhteen koeaikana valtion virkamieslain 10 §:n 1 momentin perusteella 22.6.2004 lukien. Päätöksen mukaan A:n epäillään syyllistyneen 23.5.2004 todennäköisin syin aseella tapahtuneeseen laittomaan uhkaukseen.

Virkamieslautakunta toteaa, että rajavartiostolla on käytettävissä olleen esitutkinta-aineiston perusteella ollut riittävät perusteet arvioida, että A ei käyttäytymisensä johdosta ole sopiva kysymyksessä olevaan virkasuhteeseen. Tämä on myös riittävä asiallinen peruste virkasuhteen purkamiseen koeaikana. Asiassa on myöhemmin ilmennyt, että A on kysymyksessä olevien tapahtumien johdosta käräjäoikeudessa tuomittu rangaistukseen muun ohessa laittomasta uhkauksesta. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Oikaisuvaatimus hylättiin.

Valtion_virkamiesL_10_§ _1_mom
Valtion_virkamiesL_14_§ _2_mom