Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lyhennelmä

Vankeinhoitolaitos oli 1.10.2007 purkanut sairaanhoitaja A:n virkasuhteen koeaikana. A:n tehtäviä oli siirretty muille sairaanhoitajille, A oli jättänyt esimiehen antaman tehtävän suorittamatta ja A:n sitoutuminen tehtäväänsä oli jäänyt kyseenalaiseksi. A:n kanssa oli käyty palautekeskustelut 14.6.2007 ja 6.9.2007.

Purkupäätöksessä oli esitetty perusteet virkasuhteen purkamiselle. Vaikka A:n toivomaa tarkempaa, yksilöityä selvitystä tehtävien laiminlyömisestä tai siitä, miten sitoutumattomuus työhön oli ilmennyt, ei ollut esitetty, virkamieslautakunnan mukaan vankeinhoitolaitoksella oli ollut lain mukaiset perusteet A:n virkasuhteen purkamiselle koeaikana. A ei ollut väittänytkään, että virkasuhde olisi purettu syrjivillä tai muilla epäasiallisilla perusteilla.

Virkamieslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Valtion_virkamiesL_10_§
Valtion_virkamiesL_11_§