Hyppää sisältöön
Media

Lyhennelmä

Vankilan johtaja antoi 26.7.2007 päätöksen, jolla A:n virkasuhde purettiin päättymään koeajan lopussa 31.7.2007. Perusteena virkasuhteen purkamiselle on A:n soveltumattomuus valvonnan vankeinhoitoesimiehen tehtäviin.

A:n mukaan hänet on 24.7.2007 sairauslomalla ollessaan kutsuttu puhelimitse työpaikalla 26.7.2007 pidettävään kokoukseen kertomatta kokouksen syytä. A on vasta kuulemistilaisuudessa saanut tietää, että kyse on hänen virkasuhteensa purkamisesta. Hänelle on 26.7.2007 ennen päätöksen tekemistä varattu tilaisuus suullisesti lausua virkasuhteen purkamisesta ja sen perusteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Hänelle ei kuitenkaan ole varattu riittävää aikaa valmistautua selityksen antamiseen. A:ta ei siten ole kuultu asiassa hallintolain edellyttämällä tavalla. Hänelle ei myöskään ole ilmoitettu mahdollisuudesta pyytää pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen kuulemista.

Päätös kumottiin.

Valtion_virkamiesL_10_§
Valtion_virkamiesL_11_§
Valtion_virkamiesL_66_§ _2_mom
Valtion_virkamiesA_43_§
HallintoL_34_§
HallintoL_36_§